จุดประทีป และเวียนประทักษิณออนไลน์ ถวายเป็นพุทธบูชาในวันอาสาฬหบูชา

จุดประทีป และเวียนประทักษิณออนไลน์ ถวายเป็นพุทธบูชาในวันอาสาฬหบูชา

จุดประทีป และเวียนประทักษิณออนไลน์ } 18.00 - 20.00 น. 24 กรกฎาคม 2564  เกียรติบัตร มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม จองเลย รายละเอียดกิจกรรม กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี ขอเชิญชวนจุดประทีป เวียนประทักษิณออนไลน์ ถวายเป็นพุทธบูชา...
จุดประทีป และนั่งสมาธิออนไลน์ ถวายเป็นพุทธบูชาในวันสมาธิโลก

จุดประทีป และนั่งสมาธิออนไลน์ ถวายเป็นพุทธบูชาในวันสมาธิโลก

“จุดประทีป และนั่งสมาธิออนไลน์” ถวายเป็นพุทธบูชาในวันสมาธิโลก } 18.00 - 20.00 น. 6 สิงหาคม 2564  เกียรติบัตร มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม จองเลย รายละเอียดกิจกรรม กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี ขอเชิญชวนจุดประทีป...
Commucation Skill สื่อสารให้เป็นในศตวรรษที่ ๒๑

Commucation Skill สื่อสารให้เป็นในศตวรรษที่ ๒๑

จุดประทีป และเวียนประทักษิณออนไลน์ } 18.00 - 20.00 น. 24 กรกฎาคม 2564  เกียรติบัตร มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม จองเลย เข้า Zoom ผ่านเว็บ เข้า Zoom ผ่าน App พิมพ์เกียรติบัตร รายละเอียดกิจกรรม กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี...
Critical Thinking Growth Mindset ปรับมุมมองความคิดให้เปิดกว้าง

Critical Thinking Growth Mindset ปรับมุมมองความคิดให้เปิดกว้าง

จุดประทีป และเวียนประทักษิณออนไลน์ } 18.00 - 20.00 น. 24 กรกฎาคม 2564  เกียรติบัตร มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม จองเลย เข้า Zoom ผ่านเว็บ เข้า Zoom ผ่าน App พิมพ์เกียรติบัตร รายละเอียดกิจกรรม กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี...
Right View Beginner of Life จุดเริ่มต้นของชีวิต เริ่มจากความคิด พิชิตความฝัน

Right View Beginner of Life จุดเริ่มต้นของชีวิต เริ่มจากความคิด พิชิตความฝัน

จุดประทีป และเวียนประทักษิณออนไลน์ } 18.00 - 20.00 น. 24 กรกฎาคม 2564  เกียรติบัตร มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม จองเลย เข้า Zoom ผ่านเว็บ เข้า Zoom ผ่าน App พิมพ์เกียรติบัตร รายละเอียดกิจกรรม กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี...