โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 7

Change the World Speech Contest 7th

“Let’s come together to change the world.”

เรามารวมใจกันเปลี่ยนโลกใบนี้

เกียรติบัตรการประกวดรอบชิงชนะเลิศเกียรติบัตรคุณครู

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการพูดยุค Next Normal. (The Next Normal Leadership Speech Camp)

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร คลิก

ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
คุณพร้อมที่จะมาปลุกพลังกล้าในการเป็นผู้นำด้านการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์
ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมประกวดโครงการสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 7
Change the World Speech Contest 2021
ชิงทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ภายใต้หัวข้อและแนวคิด

“ฝ่าวิกฤตด้วยพลังความรับผิดชอบ (Overcome crisis with the power of responsibility, 责任·担当抗疫情)”

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อสิ่งที่ดีต่อไป

ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถเลือกภาษาที่สนใจคนละ 1 ภาษา
ได้แก่ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทการประกวด มี 4 ระดับ ดังนี้

ระดับประถมศึกษา (ป.3-ป.6)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.

ระดับอุดมศึกษา / ปวส.

ทุนรางวัล มีดังนี้

ชนะเลิศ

รางวัลละ 1,200 บาท

จำนวน 12 รางวัล

รองชนะเลิศ อันดับ 1

รางวัลละ 1,000 บาท

จำนวน 12 รางวัล

รองชนะเลิศ อันดับ 2

รางวัลละ 800 บาท

จำนวน 12 รางวัล

รางวัลชมเชย รางวัลละ 500 บาท จำนวน 12 รางวัล

ตัวอย่างเกียรติบัตรผู้เข้าประกวด

สมัครได้แล้ววันนี้

มาปลุกพลังความกล้าในการเป็นผู้นำด้านการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์

Speech Camp

ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องเข้าร่วมอบรมการพูดสุนทรพจน์กับวิทยากรทั้ง 3 ภาษา และวิทยากรพิเศษ ในค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการพูดยุค Next Normal. (The Next Normal Leadership Speech Camp) ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM นอกจากนี้ บุคคลทั่วไป หรือผู้ที่มีความสนใจด้านการพูด และต้องเรียนรู้ทักษะด้านการพูดสุนทรพจน์ สามารถเข้าร่วมอบรมและสมัครได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้

ดร.จอมพล สุภาพ

วิทยากรภาษาไทย

ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการฑูต
ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพล
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์

อาจารย์ ไพศาล แซ่ล่อ

วิทยากรภาษาอังกฤษ

ที่ปรึกษาสถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับ
Hornorary Advisor of Bangkok Toastmasters Club

อ.ณษรา สุวศราภรณ์

วิทยากรภาษาอังกฤษ

สถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับ
Bangkok Toastmasters Club

อาจารย์หม่าเหยียน (馬嫣)

วิทยากรภาษาจีน

รองประธานสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย
副总统 泰国华文教师公会

กำหนดการโครงการ

วันนี้ถึง เสาร์ 10 กรกฎาคม 2564

เปิดรับสมัคร  พร้อมส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน ไฟล์ PDF Upload

เสาร์ 10 กรกฎาคม 2564

14.00–16.00 น. ปฐมนิเทศ ชี้แจงกติกาการประกวดฯ

เสาร์ 17 และ อาทิตย์ 18 กรกฎาคม 2564

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการพูดยุค Next normal (The Next Normal Leadership Speech Camp)” ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ดูกำหนดการ

อาทิตย์ 25 กรกฎาคม 2564

ผู้เข้าประกวดรอบคัดเลือก ส่ง “หัวข้อการประกวดและบทพูดสุนทรพจน์” ผ่านเว็บไซต์

เสาร์ 31 กรกฎาคม 2564

ประกวดรอบคัดเลือก ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM

อาทิตย์ 8 สิงหาคม 2564

ผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ส่ง “หัวข้อการประกวดและบทพูดสุนทรพจน์” ผ่าน

เสาร์ 14 สิงหาคม 2564

ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM

ติดต่อเรา

Line group: Speech contest Club

Line official: @339ctpor

เพิ่มเพื่อน