IBS CLUB

ชมรมพุทธศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย

IBS CLUB

What

คำอธิบายของ “ชมรมพุทธ”

Project

กิจกรรมต่างๆของ “ชมรมพุทธ”

Gallery

ภาพกิจกรรมของ “ชมรมพุทธ”

Change

คำนิยมของนักศึกษา

ชมรมพุทธศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย

ชมรมพุทธศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย ศูนย์รวมเยาวชน ผู้เป็นแสงสว่างในการทำความดีเพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นมีแนวทางและกำลังใจในการสร้างความดี เรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและฝึกฝนอบรมตนเอง ผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆ อาทิ พิธีไหว้ครู, ค่ายคุณธรรม, จัดตักบาตร, สวดมนต์, นั่งสมาธิ, อบรมธรรมทายาท ฯลฯ

ชมรมพุทธศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยไม่เพียงแต่ทำกิจกรรมให้นักศึกษาเพียงอย่างเดียว ยังทำงานร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคม เช่น ผู้นำเยาวชน V-CHEER ,Supervisor

Years Established

Participating universities

กิจกรรม “ชมรมพุทธ”

IBSTOP

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล เป็นหลักสูตรการอบรม ในช่วงปิดเทอมใหญ่ สำหรับนักศึกษาชาย หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุระหว่าง 18 -28 เพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ พัฒนาศักยภาพตนเอง และศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

LDTP

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง หลักสูตรการอบรมนิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ขึ้นไป มีอายุระหว่าง 18-25ปี ตามแนวทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ และพัฒนาศักยภาพตนเอง

Supervisor

Supervisor คือ นักศึกษาที่มีจิตอาสานำพาธรรมะสู่ใจเยาวชน ในทุกๆ ปี Supervisorกว่าหลายพันคน จะลงพื้นที่ทั่วไทย ได้สนุก ได้บุญ จากการเป็นผู้จัดสอบจัดสอบในโครงการตอบปัญหาธรรมะ“ทางก้าวหน้า  ศูนย์สอบกว่า 1 พันศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งมีน้องๆ นักเรียน ร่วมสอบทั่วประเทศกว่า 6 ล้านคน จากสถานศึกษา หมื่นกว่าแห่ง

V-CHEER

กลุ่มนักศึกษาชมรมพุทธที่มาร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม และนันทนาการเช่น สอนวัฒนธรรมชาวพุทธ สอนน้องตักบาตร สอนการอธิษฐานจิตปล่อยปลาสอนการทำความสะอาดช่วยงานผู้ปกครองให้กับน้อง เด็กดี V-Star กว่าล้านคนทั่วประเทศ ในวันรวมพลังเด็กดี V-Star ดาวแห่งความดีฟื้นฟูศีลธรรมโลก

Meditation Camp

กิจกรรมค่ายคุณธรรมพัฒนา ศักยภาพ ของชมรมพุทธศาสตร์  เน้นธรรมะขั้นพื้นฐานกับการนั่งสมาธิพัฒนาจิตใจ ควบคู่ไปกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นิสิตนักศึกษาได้นำสมาธิไปใช้ควบคู่กับการเรียน ชีวิตประจำวัน

Ambassador

กิจกรรม IBSCLUB AMBASSADOR คือกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาชักชวนเพื่อนนิสิตรวมกลุ่มกันมาทำกิจกรรม เช่น เป็นผู้จัดงานตักบาตร ปล่อยปลาฯในมหาวิทยาลัยของตนฝึกให้เป็นผู้นำในการทำความดีทำตลอดระยะเวลาสามเดือน ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำความดีระดับประเทศและได้รับการแต่งตั้งนี้เป็น IBSCLUB AMBASSADOR THAILAND เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างผู้นำในการทำความดีในระดับอุดมศึกษา

ภาพกิจกรรม

“ชมรมพุทธ”

 “ชมรมพุทธ” แค่คลิกชีวิตเปลี่ยน

“อยู่ดีๆ ก็เกิดความรู้สึกว่า ไปเที่ยว ไปเล่น ไปเดินห้าง ซื้อของ.. ทำไมชีวิตมันมีแค่นี้เอง เที่ยวมันก็สนุกดี แต่พอกลับมามันก็ลืมแล้วพอเวลาผ่านไปมันก็เฉยๆ เป็นครั้งแรกเลยที่มีคำว่า “ชมรมพุทธ” เกิดขึ้นในใจ”

“คณะกรรมการชมรมพุทธ ไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่สวดมนต์เป็นพิเศษ หรือนั่งสมาธิเป็นอาชีพ แต่คณะกรรมการชมรมพุทธ คือ นักศึกษาที่นำศักยภาพของตัวเองมาทำงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตใจ ของนิสิตในมหาวิทยาลัยทุกคน”

นายประเสริฐ ทวีศักดิ์ทรัพย์ (ก้อง)

ปี 4 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานชมรมพุทธศาสน์

“ชมรมพุทธ ขโมยชีวิตแบบเดิมของผมไปหมดเลยครับ ขโมยเกม ขโมยเหล้า ขโมยบุหรี่ แต่เป็นขโมยที่ใจดีมากๆ เค้าขโมยของไปแล้วให้ชีวิตใหม่กับผมเป็นการตอบแทนด้วย”

นายอภิชาติ แสนอภัย (ฟิวส์)

ปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประธานชมรมพุทธศาสน์