IBS CLUB

ชมรมพุทธศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย

IBS CLUB

IBS Club

What

คำอธิบายของ “ชมรมพุทธ”

IBS Club

Project

กิจกรรมต่างๆของ “ชมรมพุทธ”

IBS Club

Gallery

ภาพกิจกรรมของ “ชมรมพุทธ”

IBS Club

Change

คำนิยมของนักศึกษา

ชมรมพุทธศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย

ชมรมพุทธศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย ศูนย์รวมเยาวชน ผู้เป็นแสงสว่างในการทำความดีเพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นมีแนวทางและกำลังใจในการสร้างความดี เรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและฝึกฝนอบรมตนเอง ผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆ อาทิ พิธีไหว้ครู, ค่ายคุณธรรม, จัดตักบาตร, สวดมนต์, นั่งสมาธิ, อบรมธรรมทายาท ฯลฯ

ชมรมพุทธศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยไม่เพียงแต่ทำกิจกรรมให้นักศึกษาเพียงอย่างเดียว ยังทำงานร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคม เช่น ผู้นำเยาวชน V-CHEER ,Supervisor

Years Established

Participating universities

กิจกรรม “ชมรมพุทธ”

IBS Club

IBSTOP

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล เป็นหลักสูตรการอบรม ในช่วงปิดเทอมใหญ่ สำหรับนักศึกษาชาย หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุระหว่าง 18 -28 เพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ พัฒนาศักยภาพตนเอง และศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

IBS Club

LDTP

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง หลักสูตรการอบรมนิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ขึ้นไป มีอายุระหว่าง 18-25ปี ตามแนวทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ และพัฒนาศักยภาพตนเอง

IBS Club

Supervisor

Supervisor คือ นักศึกษาที่มีจิตอาสานำพาธรรมะสู่ใจเยาวชน ในทุกๆ ปี Supervisorกว่าหลายพันคน จะลงพื้นที่ทั่วไทย ได้สนุก ได้บุญ จากการเป็นผู้จัดสอบจัดสอบในโครงการตอบปัญหาธรรมะ“ทางก้าวหน้า  ศูนย์สอบกว่า 1 พันศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งมีน้องๆ นักเรียน ร่วมสอบทั่วประเทศกว่า 6 ล้านคน จากสถานศึกษา หมื่นกว่าแห่ง

IBS Club

V-CHEER

กลุ่มนักศึกษาชมรมพุทธที่มาร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม และนันทนาการเช่น สอนวัฒนธรรมชาวพุทธ สอนน้องตักบาตร สอนการอธิษฐานจิตปล่อยปลาสอนการทำความสะอาดช่วยงานผู้ปกครองให้กับน้อง เด็กดี V-Star กว่าล้านคนทั่วประเทศ ในวันรวมพลังเด็กดี V-Star ดาวแห่งความดีฟื้นฟูศีลธรรมโลก

IBS Club

Meditation Camp

กิจกรรมค่ายคุณธรรมพัฒนา ศักยภาพ ของชมรมพุทธศาสตร์  เน้นธรรมะขั้นพื้นฐานกับการนั่งสมาธิพัฒนาจิตใจ ควบคู่ไปกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นิสิตนักศึกษาได้นำสมาธิไปใช้ควบคู่กับการเรียน ชีวิตประจำวัน

IBS Club

Ambassador

กิจกรรม IBSCLUB AMBASSADOR คือกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาชักชวนเพื่อนนิสิตรวมกลุ่มกันมาทำกิจกรรม เช่น เป็นผู้จัดงานตักบาตร ปล่อยปลาฯในมหาวิทยาลัยของตนฝึกให้เป็นผู้นำในการทำความดีทำตลอดระยะเวลาสามเดือน ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำความดีระดับประเทศและได้รับการแต่งตั้งนี้เป็น IBSCLUB AMBASSADOR THAILAND เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างผู้นำในการทำความดีในระดับอุดมศึกษา

ภาพกิจกรรม

“ชมรมพุทธ”

IBS Club
IBS Club
IBS Club
IBS Club
IBS Club
IBS Club
IBS Club
IBS Club
IBS Club
IBS Club
IBS Club
IBS Club
IBS Club
IBS Club
IBS Club
IBS Club
IBS Club
IBS Club
IBS Club

 “ชมรมพุทธ” แค่คลิกชีวิตเปลี่ยน

“อยู่ดีๆ ก็เกิดความรู้สึกว่า ไปเที่ยว ไปเล่น ไปเดินห้าง ซื้อของ.. ทำไมชีวิตมันมีแค่นี้เอง เที่ยวมันก็สนุกดี แต่พอกลับมามันก็ลืมแล้วพอเวลาผ่านไปมันก็เฉยๆ เป็นครั้งแรกเลยที่มีคำว่า “ชมรมพุทธ” เกิดขึ้นในใจ”

“คณะกรรมการชมรมพุทธ ไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่สวดมนต์เป็นพิเศษ หรือนั่งสมาธิเป็นอาชีพ แต่คณะกรรมการชมรมพุทธ คือ นักศึกษาที่นำศักยภาพของตัวเองมาทำงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตใจ ของนิสิตในมหาวิทยาลัยทุกคน”

นายประเสริฐ ทวีศักดิ์ทรัพย์ (ก้อง)

ปี 4 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานชมรมพุทธศาสน์

“ชมรมพุทธ ขโมยชีวิตแบบเดิมของผมไปหมดเลยครับ ขโมยเกม ขโมยเหล้า ขโมยบุหรี่ แต่เป็นขโมยที่ใจดีมากๆ เค้าขโมยของไปแล้วให้ชีวิตใหม่กับผมเป็นการตอบแทนด้วย”

นายอภิชาติ แสนอภัย (ฟิวส์)

ปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประธานชมรมพุทธศาสน์