สิ่งที่ต้องเตรียมมาค่าย

Checklist

การเดินทาง

ลงทะเบียนที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี
ม.ต้น ลงทะเบียน 16.00 น.  รถออก 17.30 น.
ม.ปลาย ลงทะเบียน 08.00 น.  รถออก 09.30 น.

ลงทะเบียนศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่ World Peace Valley จ.นครราชสีมา
ม.ต้น ลงทะเบียน 16.00 น.
ม.ปลาย ลงทะเบียน 08.00 น.

Camp

ติดต่อสอบถาม

Contact us

098-097-3033

Follow me
Student Activity Hub