สิ่งที่ต้องเตรียมมาค่าย

Checklist

การเดินทาง

ลงทะเบียนที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี ณ โถงช้าง
เวลา
16.00 -17.00 น. รถออกเวลา 17.30 น.

ลงทะเบียนศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่ World Peace Valley จ.นครราชสีมา
เวลา 16.00-17.30 น.

Camp

ติดต่อสอบถาม

Contact us

098-097-3033

Follow me
Student Activity Hub