V-star Tiktok Challenge

กิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมหลักสูตร V-Star

V-Star Tiktok Challenge ประจำปีการศึกษา2566 เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมหลักสูตร V-star เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเผยแผ่ศีลธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำที่สามารถขับเคลื่อนทีมทำกิจกรรมความดี นำไปสู่การสร้างคนดีในสังคมและประเทศชาติต่อไป

กติกาการส่งผลงานกิจกรรม V-Star Tiktok Challenge

1. รูปแบบคลิปวิดีโอ ไม่จำกัดรูปแบบ เช่น คลิปบอกเล่า , แต่งเพลง , โฆษณา , การ์ตูน , กราฟิกแอนิเมชัน , สารคดี , คลิปเต้น cover เป็นต้น

2. เนื้อหาในคลิปวีดีโอ
เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังต่อไปนี้

2.1 บทฝึกห้องเรียนต้นแบบ 7 บท
ได้แก่ การเดิน , การถอดและวางรองเท้า , การแสดงความเคารพปฏิสันถารครู , การทําความสะอาดโต๊ะ–เก้าอี้ , การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ , การนั่งสมาธิ , การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

2.2 กิจกรรมสร้างสรรค์ “V-Star รักษ์วัด” ได้แก่ กิจกรรมจิตศรัทธา อาสาพัฒนาวัด , กิจกรรมถวายกระเช้ามหาทานบารมี (จัดกระเช้าผลไม้นำไปถวายสังฆทาน)

3. การโพสต์ส่งผลงาน ต้องเปิดตั้งค่าผลงานเป็น “สาธารณะ” พร้อมโพสต์ติดแฮชแท็กโครงการ
#vstar66 #vstartiktokchallenge
และ#vภาค เช่น #vbkk #vsouth #vnorth #vwest #veast #vesan #vcentral ให้ครบ พร้อมลิงก์ผลงานที่ส่งมาต้องสามารถเปิดดูได้

4. จำนวนและความยาวของผลงาน ไม่จำกัดจำนวนคลิป และแต่ละคลิปวีดีโอมีความยาวอย่างน้อย 30 วินาทีขึ้นไป

V-Star TikTok Challenge

ตัวอย่างผลงานปังๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

Tiktok

ติดต่อสอบถาม

Contact us

061-551-0217

Line official
Student Activity Hub