IBS OFFICIAL

ชมรมพุทธศาสตร์สากล (International Buddhist Society)

คลิกที่โลโก้เพื่อเข้าสู่หน้าโครงการ

สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล ในวันปีใหม่ (ออนไลน์)

สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล ในวันปีใหม่ (ออนไลน์)

สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล ในวันปีใหม่ (ออนไลน์)​31 ธันวาคม 2565มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมขอเชิญร่วมกิจกรรม...

โครงการปฏิบัติธรรมครู

VSTAR สมาธิต้นปัญญา

การ์ดสมาธิต้นปัญญา

โครงการ V-Star สมาธิต้นปัญญา (V-Star MindFulness) เชิญชวนให้นักเรียน นั่งสมาธิก่อนเรียนทุกคาบทั้งโรงเรียน หรือทั้งระดับชั้น หรือแต่ละห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกทำสมาธิ มีความสุข ผ่อนคลาย มีความฉลาดทางอารมณ์ มีสมาธิ และเพิ่มประสิทธ์ภาพในการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างทักษะ การใช้ชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์เยาวชน ต่อไปในอนาคต โดยมีโล่ เหรียญเชิดชูเกียรติ เกียรติบัครและทุนการศึกษา 1,000,000 บาท ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

รับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับมหาวิทยาลัย

การสมัคร
แบบที่ 1 สมัครแบบรายโรงเรียน ระดับชั้น หรือแบบห้องเรียน
แบบที่ 2 สมัครแบบรายบุคคล

วันที่รับสมัคร
เดือนกรกฏาคม 2564 – เดือนเมษายน 2565

TKN ทางก้าวหน้า

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มรูปแบบการสอบระบบออนไลน์) ชิงรางวัลทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ รวมกว่า 10 ล้านบาท อีกทั้งยังได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยแบ่งการสอบออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

1.  D-School รูปแบบการสอบแข่งขันภายในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
            1.1ประเภท Online (มีรางวัลทุนการศึกษา) โรงเรียนจัดสอบด้วยระบบ Online ผ่านเว็บไซต์โครงการฯ
            1.2 ประเภท Offline (ไม่มีรางวัลทุนการศึกษา) โรงเรียนจัดสอบด้วยระบบเอกสาร โดยทางโครงการส่ง ข้อสอบและกระดาษคำตอบให้
            ทั้งนี้ สามารถเลือกรูปแบบการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามแต่ความพร้อม

2.  D-Thailand รูปแบบการสอบแข่งขันระหว่างโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ด้วยระบบ Online ผ่านแอพพลิเคชั่น zoom พร้อมกันทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 seasons ได้แก่
             2.1 Season 1
             2.2 Season 2
             2.3 Season 3 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ

รายการครูคลับ ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์สู่การเป็น Smart teacher

เป็นกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในยุคออนไลน์ ทั้งวิชาการ และภาคปฏิบัติ ได้รับความรู้เพิ่มเติมให้บุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

โดยการจัดอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่าน แอปพลิเคชัน Zoom กิจกรรมจะจัดในระหว่างเวลา 13.30-16.30 น.

โครงการสวดธรรมจักร

เชิญชวนผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาที่มีความสนใจทุกสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันเป็นแม่บทคำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 

ซึ่งนับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เมื่อได้ร่วมกิจกรรมและศึกษาจนเกิดความเข้าใจในคำสอนอันเป็นแม่บทนี้ แล้วก็จะเกิดเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง และความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ได้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป

โครงการประกวด

รู้จักชมรมพุทธศาสตร์สากล

อ่านเรื่องราวดีๆ ของเราได้ที่นี่

Map

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ๒๓/๒ หมู่ ๗ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๐

Contact

ติดต่อเรา

LINE

@ibscenter

Facebook

@ibssociety