วิดีโอประมวลภาพบรรยากาศ

ปฏิบัติธรรม

ผู้บริหารการศึกษา

โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรม

สำหรับผู้บริหารการศึกษาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (HAPPINESS SCHOOL)

     พิเศษ เฉพาะผู้บริหารการศึกษาเท่านั้น

☘️ ขอเรียนเชิญผู้บริหารและบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา
     พักกาย พักใจ กับการปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ
     ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ เมษายน ๒๕๖๗
     ณ World Peace Valley 3
     เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
  ๑. ผู้บริหารการศึกษา
       – ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด
       – ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
       – รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
       – ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
       – รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
       – ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
       – ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์
  ๒. เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดหน่วยงานการศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ติดต่อเรา

โครงการปฏิบัติธรรมผู้บริหารสถานศึกษา

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่