โครงการปฏิบัติธรรมครู

ฟื้นฟูศีลธรรมโลก

โครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลก

เป็นโครงการที่มอบสิทธิพิเศษ สำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน (รวมค่าที่พักและอาหาร)

พบกับการปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ ณ world Peace เขาใหญ่

เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ รายล้อมด้วยต้นไม้ อากาศเย็นสบาย เงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก

กำหนดการ

05.00 น. เปิดห้องปฏิบัติธรรม

05.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ

06.30 น. ออกกำลังกาย ยืดเส้น

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

08.30 น. ฟังธรรม/นั่งสมาธิ

11.00 น. รับประทานอาหารเพล

13.00 น. ฟังธรรม/นั่งสมาธิ

16.00 น. ประชุมกลุ่ม (พบพระอาจารย์/พี่เลี้ยง)

17.00 น. ทำภารกิจส่วนตัว

18.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังธรรม/ นั่งสมาธิ

21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมพิเศษ

ออกกำลังกาย/โยคะ/ยืดเส้น

กิจกรรมถวายสังทาน

กิจกรรมสหวาระเดือนเกิด

กิจกรรมบูชาธรรมพระอาจารย์

ห้องปฏิบัติธรรม

ห้องปฏิบัติธรรมจะเป็นห้องแอร์ อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมได้ตลอดทุกฤดู เป็นการรักษาบรรยากาศภายในห้องปฏิบัติธรรมให้เหมาะแก่การนั่งสมาธิ ไม่มีเสียงรบกวนใดๆ จากภายนอก

ห้องพัก

ห้องนอนห้องละ 6 เตียง แบ่งเป็นฝั่งละ 3 เตียง พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน มีช่องเก็บสัมภาระใต้เตียง โต๊ะเคียงและปลั๊กส่วนตัว มีห้องน้ำในตัว เป็นห้องสุขา 3 ห้อง ห้องอาบน้ำ 4 ห้อง สามารถปรับอุณหภูมิน้ำได้

ห้องอาหาร

บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ มีอาหารเมนูหลักปกติ อาหารสุขภาพ (Vegan) และเมนูเสริม เช่น ขนมปัง สลัดผัก ขนมหวาน ผลไม้ กาแฟ โอวันติน ฯ

การเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ต่างๆ

เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่และการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม

ชุดสุภาพสีขาว (หรืออย่างน้อยเสื้อขาว)

อุปกรณ์กันหนาวสีสุภาพ

ผ้าคลุมเข่า
(ถ้ามี)

สมุด-ปากกา สำหรับจดธรรมะ

ของใช้ส่วนตัว

อุปกรณ์อาบน้ำ

ยาประจำตัว

ฯลฯ

งดเสื้อผ้ารัดรูป งดกางเกง/กระโปรงสั้น

งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ในพื้นที่

กฎระเบียบ และข้อวัตรปฏิบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ยังปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษา (ไม่อนุญาตให้นำบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมโครงการ)

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นไข้ หรือมีอาการของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

3. สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดโครงการ

4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรม และอยู่ได้ตลอดโครงการตามวันเวลาที่กำหนดไว้

5. งดออกนอกพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเดินทาง

กรณีขึ้นรถที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานีลงทะเบียนขึ้นรถ ณ โถงช้าง เวลา 13.00-13.30 น. รถออกเวลา 14.00 น.

กรณีเดินทางเอง ลงทะเบียนเข้าที่พัก ณ World Peace Valley เวลา 16.00-18.00 น.

ติดต่อเรา

โครงการปฏิบัติธรรมครู

ID Line : @289ilyvl

สอบถามเพิ่มเติมที่
ผู้ประสานงานจังหวัดของท่าน

Facebook page

ปฏิบัติธรรมครู