จุดประทีปออนไลน์

กิจกรรมประกอบด้วย การสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และเยาวชน ให้เป็นผู้นำจิตอาสาในการทำความดีให้กับสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง (กดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม)

ลอยกระทงธรรม และจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ลอยกระทงธรรม และจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี ขอเชิญชวนร่วมงานลอยกระทงธรรม และจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

read more

กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

จุดประทีปวันสันติภาพโลก

จุดประทีปวันสันติภาพโลก

กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี ขอเชิญชวนจุดประทีป สวดมนต์ อธิษฐานจิต และนั่งสมาธิหยุดใจ สร้างสันติสุขภายใน สู่สันติภาพภายนอก ในวันสันติภาพโลก วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

read more
จุดประทีปธรรมเข้าพรรษา สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา อุทิศบุญแก่ผู้ประสบภัยโควิด

จุดประทีปธรรมเข้าพรรษา สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา อุทิศบุญแก่ผู้ประสบภัยโควิด

ขอเชิญชวนจุดประทีปธรรมเข้าพรรษา สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา อุทิศบุญแก่ผู้ประสบภัยโควิด วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

read more
จุดประทีป และเวียนประทักษิณออนไลน์ ถวายเป็นพุทธบูชาในวันอาสาฬหบูชา

จุดประทีป และเวียนประทักษิณออนไลน์ ถวายเป็นพุทธบูชาในวันอาสาฬหบูชา

จุดประทีป และเวียนประทักษิณออนไลน์24 กรกฎาคม 2564มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมกิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี ขอเชิญชวนจุดประทีป เวียนประทักษิณออนไลน์ ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันอาสาฬหบูชา วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม...

read more

การ์ดน่ารักๆ วันสมาธิโลก เพียงกรอกชื่อเล่น และเลือกแบบที่ต้องการ มีให้เลือกทั้งหมด 16 แบบ แล้วกดดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา