“จุดประทีป และนั่งสมาธิออนไลน์” ถวายเป็นพุทธบูชาในวันสมาธิโลก

}

19.00 - 20.30 น.

6 สิงหาคม 2565

เกียรติบัตร

มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี ขอเชิญชวนจุดประทีป และนั่งสมาธิออนไลน์” ถวายเป็นพุทธบูชาในวันสมาธิโลก วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ผ่านแอพพลิเคชัน zoom ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

ส่งภาพนั่งสมาธิเพื่อการสร้างสถิติโลก กับ Guinness World Records คลิก

กิจกรรมแนะนำ

อบรม "รู้จักกัญ" ในแง่มุมที่คุณต้องรู้

เปิดโลก คนไทย ก่อนเผลอลองใช้ ต้องรู้จัก”กัญ”
👍 พบกับวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ในวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์
ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล และ
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
พร้อมจะตอบคำถามของคุณให้กระจ่าง
ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับเกียรติบัตรออนไลน์