โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 39

ขอเชิญร่วมศึกษามงคลชีวิต 38 ประการ
กับการสอบแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”
พร้อมกับธรรมะอื่น ๆ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ชิงรางวัลทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ
รวมกว่า 10,000,000 บาท

D-SCHOOL

สอบแข่งขันภายในโรงเรียน

D-THAILAND

สอบแข่งขันระหว่างโรงเรียน พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่าน ZOOM

เกี่ยวกับโครงการ

เนื่องด้วยปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระทบต่อการเดินทางและชีวิตประจำวัน โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 39 จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบและประยุกต์วิธีการสอบให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

D-School สอบแข่งขันภายในโรงเรียน แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่

  1. Online โรงเรียนจัดสอบผ่านเว็บไซต์ในโครงการฯ ชิงทุนการศึกษารวม 8 ล้านบาท

  2. Offline โรงเรียนจัดสอบด้วยระบบเอกสาร
    โดยโครงการจะจัดส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบไปให้

D-Thailand รูปแบบการสอบแข่งขันระหว่างโรงเรียน พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่าน ZOOM ชิงทุนการศึกษารวม 2 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 seasons ได้แก่

 

  • Season 1 สอบวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564
  • Season 2 สอบวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
    สามารถเลือกสอบใน Season ใด Season หนึ่งก็ได้ สำหรับผู้ที่สอบรอบคัดเลือกได้คะแนน 60% ขึ้นไป จะมีสิทธิ์สอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ
  • Season 3 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ สอบวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564

หนังสือที่ใช้สอบ

หนังสือเสียง มงคลชีวิต

เพลงมงคลชีวิต 38ประการ [new] cover version

กิจกรรมที่น่าสนใจ

รายการ TID TUE EQ เลิศ

ติวฟรี!!! ผ่าน zoom และทดสอบความรู้ท้ายรายการ

เตรียมความพร้อมก่อนสอบทางก้าวหน้า

รูปแบบ D-Thailand Season 1

Playlist รายการที่ผ่านมา

“ทางก้าวหน้า ความดีไม่มีที่สิ้นสุด”

– โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” –

ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ