โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”
ครั้งที่ 42 ปีการศึกษา 2567

ขอเชิญร่วมศึกษามงคลชีวิต 38 ประการกับการสอบแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”
พร้อมกับธรรมะอื่น ๆ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชิงรางวัลทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ
รวมกว่า 5,000,000 บาท

ระดับนักเรียน (รูปแบบสถานศึกษา) หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ระดับครูอาจารย์ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2567

 

วิธีการสมัคร
1.ดาวน์โหลดใบสมัครกรอกรายละเอียดส่งกลับมาทางไลน์ชมรมพุทธศาสตร์สากล ID Line : @ibscenter
2.กรอกข้อมูลสมัครผ่านเว็บ
เริ่มกรอกได้ 1 มี.ค.67

โรงเรียนจัดสอบรอบคัดเลือกภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2567
ส่งรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก 20%
ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2567

ประวัติโครงการ

จดหมายและรายละเอียดโครงการ

หนังสือที่ใช้สอบ

ทางก้าวหน้าต่างประเทศ

ภาพโครงการที่ผ่านมา

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้าเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ทำให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอีกทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี ให้กับเยาวชนของชาติ ซึ่งส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวนั้นลดน้อยลงไป และช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน ทำให้ประเทศมีความสงบสุข ร่มเย็นด้วยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง

สำหรับนักเรียนทหาร-ตำรวจ

สำหรับนักเรียนพยาบาลเหล่าทัพ

สำหรับสถานศึกษา

ระดับอนุบาล ๑ – ๓, ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒,
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ชิงโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา

หมดเขตรับสมัคร 31 พ.ค. 2567

รายการ Tid Tue EQ เลิศ

                        EP. 1 กฎแห่งกรรมประถม+มัธยม
                        EP. 2 มงคลชีวิต มงคลที่ 1-21
                        EP. 3 มงคลชีวิต มงคลที่ 22-38
                        EP. 4 ห้าห้องชีวิต+ชีวิตออกแบบได้
                        EP. 5 ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู

สำหรับครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ระดับครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ชิงโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา

หมดเขตรับสมัคร 31 ส.ค. 2567

สำหรับรูปแบบรับสมัครรายบุคคล

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า
ชิงโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตร และทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร 16 มิ.ย. – 16 ส.ค. 67

ประกาศผลรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 41 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับชาติ อ่านความประทับใจ

หนังสือที่ใช้สอบ

หนังสือเสียง มงคลชีวิต

เพลงมงคลชีวิต 38ประการ [new] cover version

เข้าร่วม”ทางก้าวหน้า” ได้อะไร?

รายการ TID TUE EQ เลิศ

ติวฟรี!!! ผ่าน zoom และทดสอบความรู้ท้ายรายการ

เตรียมความพร้อมก่อนสอบทางก้าวหน้า

รูปแบบ D-Thailand Season 1

Playlist รายการที่ผ่านมา

“ทางก้าวหน้า ความดีไม่มีที่สิ้นสุด”

– โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” –

CONTACT

ติดต่อโครงการ

09-9292-6607
08-9482-7670
08-1635-5166

ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ