โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”
ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2566

ขอเชิญร่วมศึกษามงคลชีวิต 38 ประการกับการสอบแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”
พร้อมกับธรรมะอื่น ๆ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชิงรางวัลทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ
รวมกว่า 5,000,000 บาท

 

ประวัติโครงการ

จดหมายและรายละเอียดโครงการ

หนังสือที่ใช้สอบ

ทางก้าวหน้าต่างประเทศ

ภาพโครงการที่ผ่านมา

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้าเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ทำให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอีกทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี ให้กับเยาวชนของชาติ ซึ่งส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวนั้นลดน้อยลงไป และช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน ทำให้ประเทศมีความสงบสุข ร่มเย็นด้วยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง

สำหรับนักเรียนทหาร-ตำรวจ

หมดเขตสมัคร 30 พ.ย. 66

สำหรับนักเรียนพยาบาลเหล่าทัพ

หมดเขตสมัคร 30 พ.ย. 66

สำหรับรูปแบบรับสมัครรายบุคคล

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า
ชิงโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตร และทุนการศึกษา

รายการ Tid Tue EQ เลิศ

ติวสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
ติวสดออนไลน์ ฟรี ผ่าน zoom

สำหรับสถานศึกษา

ระดับอนุบาล ๑ – ๓, ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒,
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ชิงโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา

สำหรับครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ระดับครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ชิงโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา

หนังสือที่ใช้สอบ

หนังสือเสียง มงคลชีวิต

เพลงมงคลชีวิต 38ประการ [new] cover version

เข้าร่วม”ทางก้าวหน้า” ได้อะไร?

รายการ TID TUE EQ เลิศ

ติวฟรี!!! ผ่าน zoom และทดสอบความรู้ท้ายรายการ

เตรียมความพร้อมก่อนสอบทางก้าวหน้า

รูปแบบ D-Thailand Season 1

Playlist รายการที่ผ่านมา

“ทางก้าวหน้า ความดีไม่มีที่สิ้นสุด”

– โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” –

CONTACT

ติดต่อโครงการ

09-9292-6607
08-9482-7670
08-1635-5166

ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ