TKN

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มรูปแบบการสอบระบบออนไลน์)
ชิงรางวัลทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ รวมกว่า 10,000,000 บาท

ระยะเวลาโครงการ
มิถุนายน 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565

;
TKN ทางก้าวหน้า

ABOUT

เกี่ยวกับโครงการ

TKN ทางก้าวหน้า
 • D-School รูปแบบการสอบแข่งขันภายในโรงเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  ประเภท Online โรงเรียนสอบด้วยระบบ Online ผ่านเว็บไซต์ในโครงการฯ
  ประเภท Offline โรงเรียนจัดสอบภายในโรงเรียนเอง ด้วยระบบเอกสาร โดยใช้ข้อสอบและกระดาษคำตอบ

โรงเรียนดำเนินการจัดสอบ : ส.ค. – พ.ย. 64

 • D-Thailand รูปแบบการสอบแข่งขันระหว่างโรงเรียน พร้อมกันทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 seasons ได้แก่
  Season 1  สอบ: ส. 28 ส.ค. 64
  Season 2 สอบ: ส. 27 พ.ย. 64
  Season 3 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ สอบ: ส. 25 ธ.ค. 64

หมายเหตุ : เฉพาะคนที่สอบ Season 1 หรือ 2 ได้คะแนน 60% ขึ้นไป  จึงมีสิทธิ์สอบ D-Thailand Season 3 ระดับชาติ

TKN ทางก้าวหน้า

สื่อการเรียนรู้

สมาธิ

TKN ทางก้าวหน้า
TKN ทางก้าวหน้า

กิจกรรมส่งเสริมเรื่อง “สมาธิ”

โครงการ V-Star สมาธิต้นปัญญา (V-Star MindFulness) เชิญชวนให้นักเรียน นั่งสมาธิก่อนเรียนทุกคาบทั้งโรงเรียน หรือทั้งระดับชั้น หรือแต่ละห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกทำสมาธิ มีความสุข ผ่อนคลาย มีความฉลาดทางอารมณ์ มีสมาธิ และเพิ่มประสิทธ์ภาพในการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างทักษะ การใช้ชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์เยาวชน ต่อไปในอนาคต โดยมีโล่ เหรียญเชิดชูเกียรติ เกียรติบัครและทุนการศึกษา 1,000,000 บาท ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

“ทางก้าวหน้า ความดีไม่มีที่สิ้นสุด”

– โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” –

CONTACT

ติดต่อโครงการ

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

Line official : @ibscenter

เพิ่มเพื่อน