โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"

สำหรับสถานศึกษา

สมัครสอบระดับอนุบาล ๑ – ๓, ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒,

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

ชิงโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา

สถานศึกษาจัดสอบรอบคัดเลือก
ภายใน 31 ส.ค. 2566
ส่งรายชื่อทก.5 ปม. ภายใน 8 ก.ย. 66

หากไม่ทราบรหัสเข้าสู่ระบบของโรงเรียน ติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานประจำจังหวัด หรือ Line id : @ibscenter

หมดเขตรับสมัคร 15 ก.ค. 66

|

รูปแบบการสอบ

สอบรอบคัดเลือกจัดสอบภายในโรงเรียน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2566
ตามวันเวลาที่โรงเรียนสะดวก

สอบรอบระดับจังหวัดและระดับภาค

สอบพร้อมกัน วันที่ 25 พ.ย. 2566
ณ ศูนย์สอบประจำจังหวัด

สอบรอบชิงชนะเลิศ
ระดับชาติ

สอบพร้อมกัน วันที่ 23 ธ.ค. 2566
ณ ศูนย์สอบระดับชาติ

หมายเหตุ ศูนย์สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หนังสือที่ใช้สอบ

กำหนดการ
  • มี.ค.- ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๖ รับสมัคร
  • ๑ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖ สอบรอบคัดเลือกภายในโรงเรียน
  • ก.ค. – ต.ค. ๒๕๖๖ ติวออนไลน์ ฟรี
  • ส. ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๖ สอบรอบคัดเลือกระดับจังหวัดและระดับภาค
  • ส. ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ สอบรอบชิงชนะเลิศ ระดับชาติ
  • ส. ๒๔ ก.พ. มาฆบูชา ๒๕๖๗ พิธีมอบโล่เกียรติยศ

CONTACT

ติดต่อโครงการ

09-9292-6607
08-9482-7670
08-1635-5166

ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ