โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"

สำหรับสถานศึกษา

สมัครสอบระดับอนุบาล ๑ – ๓, ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒,

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

ชิงโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา

วิธีการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครกรอกรายละเอียดส่งกลับมาทางไลน์ชมรมพุทธศาสตร์สากล ID Line : @ibscenter

หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์
( เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ ได้ 1 มี.ค.67 )

หากไม่ทราบรหัสเข้าสู่ระบบของโรงเรียน ติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานประจำจังหวัด หรือ Line id : @ibscenter

โรงเรียนจัดสอบรอบคัดเลือกภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2567
ส่งรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก 20%
ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2567

หมดเขตรับสมัคร 31 พ.ค. 67

|

รูปแบบการสอบ

สอบรอบคัดเลือกจัดสอบภายในโรงเรียน

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 16 ส.ค. 2567
ตามวันเวลาที่โรงเรียนสะดวก

สอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด

สอบพร้อมกัน วันที่ 30 พ.ย. 2567
ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอ

สอบรอบชิงชนะเลิศ
ระดับชาติ

สอบพร้อมกัน  ธ.ค. 2567
ณ ศูนย์สอบระดับชาติ

หมายเหตุ ศูนย์สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หนังสือที่ใช้สอบ

ปฏิทินโครงการ
  • วันศุกร์ ที่ 31 พ.ค. 67 หมดเขตรับสมัคร

  • วันจันทร์ ที่ 1 ก.ค. 67 ถึง วันศุกร์ ที่ 16 ส.ค. 67 สอบรอบคัดเลือกระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปวช.หรือเทียบเท่า

  • วันพฤหัสบดี ที่ 1 ส.ค. 67 ถึง วันจันทร์ ที่ 30 ก.ย. 67 สอบระดับอนุบาล 1-3 และสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2

  • วันศุกร์ ที่ 23 ส.ค. 67 สิ้นสุดการส่งรายชื่อผู้สอบผ่านรอบคัดเลือก 20% (ทก.5ปม.)

  • วันเสาร์ ที่ 30 พ.ย. 67 สอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช. หรือเทียบเท่า และระดับครูอาจารย์

  •  ธ.ค. 67 สอบรอบชิงชนะเลิศระดับภาคและระดับชาติ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช.หรือเทียบเท่า และระดับครูอาจารย์ (วันเวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

  • วันมาฆบูชา ปี 68 วันมอบโล่เกียรติยศ รางวัลระดับชาติ

CONTACT

ติดต่อโครงการ

09-9292-6607
08-9482-7670
08-1635-5166

ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ