VSTAR สมาธิต้นปัญญา

โครงการสมาธิต้นปัญญา “ค้นพบศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุด จุดเริ่มต้นจากสมาธิ” รับสิทธิ์ชิงทุนการศึกษามูลค่า 1,000,000 บาท

VSTAR สมาธิต้นปัญญา

About

เกี่ยวกับโครงการ

V-Star สมาธิต้นปัญญา (V-Star MindFulness)
สมาธิเติมพลังปัญญา สะสมชั่วโมงหลับตา ชิงทุนการศึกษานับ 1,000,000 บาท

โครงการ V-Star สมาธิต้นปัญญา (V-Star MindFulness) เชิญชวนให้นักเรียน นั่งสมาธิก่อนเรียนทุกคาบทั้งโรงเรียน หรือทั้งระดับชั้น หรือแต่ละห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกทำสมาธิ มีความสุข ผ่อนคลาย มีความฉลาดทางอารมณ์ มีสมาธิ และเพิ่มประสิทธ์ภาพในการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างทักษะ การใช้ชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์เยาวชน ต่อไปในอนาคต โดยมีโล่ เหรียญเชิดชูเกียรติ เกียรติบัครและทุนการศึกษา 1,000,000 บาท ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

รับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับมหาวิทยาลัย
การสมัคร
แบบที่ 1 สมัครแบบรายโรงเรียน ระดับชั้น หรือแบบห้องเรียน
แบบที่ 2 สมัครแบบรายบุคคล

วันที่รับสมัคร
เดือนกรกฏาคม 2564 – เดือนเมษายน 2565

นั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียนทุกคาบ ทั้งแบบรายโรงเรียนและรายบุคคล

นั่งสมาธิ 1 ครั้ง อย่างน้อย 5 นาที

course ONLINE

คอร์สพัฒนาศักยภาพ 6 คอร์ส

คอร์ส 1 Beginner of Life จุดเริ่มต้นของชีวิต เริ่มจากความคิด พิชิตความฝัน

คอร์ส 2 Critical Thinking ปรับมุมมองความคิดให้รอบด้าน

คอร์ส 3 Communication Skill พูดให้ปัง ฟังให้โดน

คอร์ส 4 Self Efficacy + Achievement Motivation ความถนัด จุดประกาย ความมั่นใจ สู่ชัยชนะในการเรียนและการใช้ชีวิต

คอร์ส 5 EQ Creative Smart Life เก่ง ดี มีความสุข

คอร์ส 6 Up Skill ใจให้แกร่ง วิ่งแซงทุกปัญหา จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง