ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน

รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้(ธรรมะ)รักษาตัวรอดเป็นยอดคน

        ความรู้ทางโลกจะสามารถช่วยให้เราสามารถเลี้ยงชีพรักษาตัวเองให้รอดได้ แต่ถ้าขาดความรู้ทางธรรมก็อาจจะไม่มีสิ่งที่คอยกำกับความรู้ทางโลกที่อาจนำไปใช้ในทางที่ผิด นั่นก็อาจไม่ใช่หนทางที่จะทำให้ชีวิตปลอดภัยและมีความสุขและไม่ใช่การประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง  โครงการสร้างคนดีให้มีความรู้คู่คุณธรรมระดับประเทศ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ได้ดำเนินการมาถึง 4 ทศวรรษ โดยในครั้งที่ 41 ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการจัดสอบเรียบร้อยแล้ว และมีการจัดพิธีมอบโล่เกียรติยศจากองค์กรรัฐและองค์กรพุทธนานาชาติจาก11ประเทศ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกระดับทั้งประเทศไทยและอินโดนีเซีย และรางวัลพิเศษต่างๆแก่ Supervisor ในวัน เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 

รางวัลแห่งเกียรติยศ ความรู้ คู่คุณธรรม

   รางวัลชนะเลิศระดับชาติ
ระดับครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

คุณครูพัชรดา นันทสินธ์
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ( สัยอุทิศ )
จังหวัดฉะเชิงเทรา

  • ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ

       ดีใจ ไม่คิดว่าจะได้รางวัลที่1 เพราะคนเก่งมีเยอะ แค่รู้สึกว่าทำได้มากกว่าทุกครั้ง

  • เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการทุกปี

       คุณครูประสานงานคนเก่าชวนสอบ เมื่อได้อ่านหนังสือแล้วชอบจึงสมัครสอบทุกปี พอคุณครูคนเก่าเกษียณก็ถูกส่งต่อให้ทำหน้าที่แทนรู้สึกดีใจที่ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับเพื่อนครูและนักเรียน

  • อะไรที่ทำให้เป็นครูประสานงานมาอย่างต่อเนื่อง

      เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน คือ นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น ตั้งใจเรียน มีนิสัยดี มีมารยาทดี ผู้ปกครองมาชมให้ฟังก็รู้สึกปลื้มใจ เด็กได้ใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือมงคลชีวิต พอมาสอบก็ได้ทุนการศึกษา ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ได้รับความภูมิใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆด้วยค่ะ

  • ความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการ

      ประทับใจพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อทัตตชีโว “การเป็นเรือจ้างกับคุณครูที่แท้จริง”ถ้าใครสอนความรู้อย่างเดียว ก็จะเป็นเหมือนคนรับจ้างสอน แต่ถ้าเราสอนคุณธรรมให้เด็กเป็นคนดีด้วยเราจะเป็นคุณครูที่สมบูรณ์ จะได้เอาคุณธรรมไปกำกับความรู้ให้เป็นคนดี ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายทั้งพระอาจารย์ทุกรูป ทีมงานจัดงาน และผู้ใหญ่ใจดีที่สละทุนทรัพย์ เมื่อทุกฝ่ายพร้อมในฐานะที่เป็นคุณครู ขอเชิญชวนคุณครูโรงเรียนต่างๆอยากให้ลองเปิดใจรับโครงการนี้แล้วลองสมัครดูแล้วลองสังเกตุดูว่านักเรียนของเราเก่งและดีขึ้นจริงไหม ขอบคุณค่ะ

   รางวัลชนะเลิศระดับชาติ
  ระดับพยาบาลเหล่าทัพ

  นรพ.ปฐมาวดี รุ่งแดง
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

  • ความประทับใจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

       รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะสอบแข่งขันได้รางวัลชนะเลิศ มงคลชีวิตคือเหตุนำมาซึ่งความเจริญในชีวิต เป็นหลักธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆค่ะ

  • ทำไมเราต้องศึกษาธรรมะ

       เพราะธรรมะเป็นเครื่องมือที่จะนำพาเราไปสู่ทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรม

  • มงคลชีวิตข้อที่ชอบ

       มงคลชีวิตข้อที่ชอบมากที่สุด ตั้งตนชอบ เพราะรู้สึกว่า เราได้มีเป้าหมายในชีวิตแล้วเราก็ดำเนินชีวิตไปตามเป้าหมายของเรา เป้าหมายของชีวิตก็มีทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปด้วย เลยชอบมงคลข้อนี้มากที่สุดค่ะ”

   

   

   

  รางวัลชนะเลิศระดับชาติ
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  นายอมรเทพ ณัฐวงศ์วิวัฒน์
  โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

  • ความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการ    ผมรู้สึกประทับใจโครงการนี้มากครับ มงคลชีวิตข้อที่ชอบคือข้อที่21 ไม่ประมาทในธรรม เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก่อนปรินิพพาน ความไม่ประมาทคือมีสติ ระลึกรู้ตัวอยู่เสมอ สิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานไปสู่การพัฒนาชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่ได้ให้กำเนิดเวทีนี้ นี่คือเวทีที่ให้เยาวชนทุกคนได้มาศึกษาพระธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะเป็นทางก้าวหน้าให้กับชีวิตเราอย่างแท้จริง รวมถึงยังเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความรู้และฝักใฝ่ด้านธรรมะได้มีเวทีในการแสดงออกและช่วยประกาศพระศาสนาให้กว้างไกลออกไปยิ่งขึ้นครับ
   • ความรู้ที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การันตีจากปากคุณแม่

       หลังจากเข้าร่วมโครงการที่จะเห็นเป็นรูปธรรมที่สุดคือจากเรื่องห้าห้องชีวิต จากที่เดิมน้องเป็นคนมีระเบียบอยู่แล้วก็มีระเบียบมากขึ้น ยกตัวอย่างปัญหาระดับบ้านคือเกี่ยงกันทิ้งขยะ น้องก็จัดการเองทั้งหมด อะไรที่ไม่เป็นระเบียบในบ้านน้องจะจัดการทั้งหมดไม่ต้องมีคนสั่ง รู้หน้าที่ รู้ว่าเมื่อทำแบบนี้บ้านจะสะอาด ก็จะไม่ทะเลากัน จิตใจก็จะผ่องใส ลดความขัดแย้งในบ้าน

   

  รางวัลชนะเลิศระดับชาติ
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  ด.ญ.ณัฐวิรยา อภิสุรไกรนิธิ
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม

  • ความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการ

      เป้าหมายในการสอบครั้งนี้ คือ การที่ได้รับความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมะไปเยอะมากๆเลยค่ะ สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้ค่ะปกติก็รู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการที่ได้เรียนธรรมะนะคะ หลักมงคลชีวิตสามาถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

      ความประทับใจที่ได้มาเข้าร่วมโครงการนี้นะคะ ก็คือ โครงการนี้ทำให้หนูได้เรียนรู้ ได้ศึกษาธรรมะ ไม่ว่าจะเป็น มงคลชีวิต 38 ประการ ห้าห้องชีวิต ชีวิตออกแบบได้ หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของกฎแห่งกรรมค่ะ ทำให้หนูได้เรียนรู้เรื่องนี้เยอะมากขึ้น และก็รู้สึกประทับใจที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาให้เราได้ศึกษาธรรมะรวมไปถึงการได้ข้อคิดดีๆในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะ

   • ความรู้ที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

        การได้ทำความดีต่างๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนๆ พี่น้องๆในโรงเรียน ช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ รวมไปถึงการช่วยเหลือคุณครูในโรงเรียนค่ะ และก็นำความรู้ที่ได้จากการศึกษา นำไปบอกกล่าวให้เพื่อนๆฟังกันอีกด้วยค่ะ
   โดยส่วนตัวชอบมงคลชีวิตข้อที่ 2 คบบัณฑิตเพราะจะทำให้เราเจริญก้าวหน้าในชีวิต และคิดถูกทำตามคนดีค่ะ

        สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนมาเข้าร่วมการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งต่อๆไปกันเยอะๆนะคะ โครงการนี้ไม่ใช่แค่ว่าเราหวังเงินรางวัล แต่เป็นการที่เราได้มาศึกษาธรรมะ ความรู้ดีๆมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
   อย่าลืมมาเข้าร่วมกันเยอะๆนะคะ

   

   

  รางวัลชนะเลิศระดับชาติ
  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

  เด็กหญิงกมนทรรศน์ โสภา
  โรงเรียนอนุบาลสุธีธร

  • ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลและความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการ     ช้อนทองภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติเป็นทุนการศึกษาในครั้งนี้ค่ะ ทั้งนี้ช้อนทองต้องขอกราบขอบพระคุณ พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร และคุณครูโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ที่ได้ช่วยสอนหลักธรรมต่าง ๆ จนทำให้ช้อนทองได้รับรางวัล

       ช้อนทองรู้สึกประทับใจมากที่โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าได้มีรายการติดติว EQ เลิศ  มาให้ช้อนทองได้รับชมเพื่อทบทวนเนื้อหาและแนวทางการทำข้อสอบค่ะ อีกทั้งพี่ ๆ พิธีกรยังมีของรางวัลดี ๆ มาสุ่มแจกให้พวกเราทุก ๆ คนที่เข้ามาติวสอบด้วยค่ะ

   • มงคลชีวิตข้อที่ชอบ

       มงคลข้อที่หนูชอบมากที่สุดคือเป็นพหูสูต เพราะพหูสูตคือคนเก่ง แต่ไม่ใช่เก่งแค่ทางโลกแต่ต้องเก่งทางธรรมควบคู่ด้วยค่ะ ทำให้หนูตั้งใจเรียนกับการศึกษาธรรมะให้มีความรู้ทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปด้วยค่ะ

   • แรงบันดาลใจในการตั้งใจสอบจนได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้

       แรงบันดาลใจของช้อนทองที่ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ คือ คุณพ่อ คุณแม่ที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจช้อนทองมาตลอด คุณครูที่คอยสละเวลามาติวธรรมะให้กับเด็ก ๆ และทางโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าที่จัดรายการมาติวให้โดยพระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร ที่ทำให้ช้อนทองมีกำลังใจที่จะอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนธรรมะในสิ่งที่จะสอบ และมีความปรารถนาที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ แล้วในที่สุดช้อนทองก็ทำได้สำเร็จค่ะ

       ช้อนทองชอบที่ได้เรียนเกี่ยวกับธรรมะค่ะ มีทั้งมงคลชีวิต 38 ประการ กฎแห่งกรรม 5 ห้องชีวิต และชีวิตออกแบบได้ เพราะช้อนทองได้นำหลักธรรมที่ได้เรียนรู้มาฝึกฝนตนเองให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของคุณครู เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ❤️

   

   

  รางวัลชนะเลิศระดับชาติ
  ระดับประถมศึกษาตอนต้น

  เด็กชายธีรวรรธน์ สุทธิศิริมงคล
  โรงเรียนอนุบาลสุธีธร

  • ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลและความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการ

        ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลทางก้าวหน้าครั้งหนึ่งในชีวิต ผมชอบมงคลที่1กับ2เพราะว่าเป็นการเริ่มต้นในการทำความดีทำให้เราไม่หลงผิด และมีเพื่อนดีๆคอยแนะนำให้เราทำความดีครับ หนังสือมงคลชีวิตทำออกมาให้เด็กๆเยาวชน มีความรู้ทางธรรมะ ใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องครับ ครั้งหน้าจะเข้าร่วมอีกครับ เพราะว่าทำให้เรามีความรู้ทางธรรมะเยอะขึ้นและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ ขอให้ทุกคนมาลองสมัครสอบมีประโยชน์มากๆเลยครับ

   

  รางวัลชนะเลิศ
  ระดับอุดมศึกษา

  นางสาววรรณลักษณ์ ป้องกัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

      หนูเคยสอบในระดับมัธยมศึกษามาก่อน เหมือนมีความรู้เก่ามา แต่ว่าในระดับอุดมศึกษาเราต้องไปเป็นSupervisorจัดสอบก่อน รู้สึกภาคภูมิใจกับการได้เป็นSupervisorมากค่ะสำหรับหนูโล่นี้มีค่ามากๆเพราะว่าเป็นรางวัลที่มาจาการเป็นSupervisor ได้ไปให้โอกาสน้องๆได้สอบ ได้รู้จักการบริหารจัดการการคุมสอบ รวมถึงการออกแบบการทำหน้าที่และได้ทำงานร่วมกับคนอื่น ชอบมงคลชีวิตข้อที่6ตั้งตนชอบ เพราะการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเรามากๆ ทั้งการตั้งเป้าหมายขั้นต้นในชาตินี้ ตั้งเป้าหมายในอาชีพของตัวเอง ขั้นกลางตั้งเป้าหมายในชาติหน้า หมั่นทำบุญทำกุศลให้มีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติที่ดีในชาติหน้า ขอขอบคุณที่ได้ทำโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้ส่งต่อธรรมะแก่น้องๆเยาวชน นักศึกษา คุณครู เป็นการกระจายธรรมะออกไปในวงกว้าง เพราะเด็กต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็สามารถเอาธรรมะไปสอนลูกหลานหรือนักเรียนของเขาได้ ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆค่ะ