โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"

รายการ Tid Tue EQ เลิศ

ติวสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
ติวสดออนไลน์ ฟรี ผ่าน zoom

Meeting ID : 89140853807
Password : 072

  • อา.23 ก.ค. 15.00-16.30น. ติวสด ครั้งที่ 1 กฎแห่งกรรมประถม+มัธยม
  • ส.29 ก.ค. 15.00น.ติวสด ครั้งที่2 มงคลชีวิต1-21
  • ส.12 ส.ค. 15.00-16.30น. ติวสด ครั้งที่ 3 มงคลชีวิต22-38
  • ส.14 ต.ค. 15.00-16.30น. ติวสด ครั้งที่4 ห้าห้องชีวิต
  • ส.28 ต.ค. 15.00-16.30 น. ติวสดครั้งที่ 5 ชีวิตออกแบบได้ ประถม+มัธยม
  • ส.16 ธ.ค. 15.00-16.30น. ติวสด ครั้งที่6 (เฉพาะครู) ศาสตร์และศีลแห่งความเป็นครู

ทบทวนติว

EP.1 วิชากฎแห่งกรรม (ประถม-มัธยม)

EP.2 มงคลชีวิตข้อที่ 1-21 (ทุกระดับสอบ)

EP.3 มงคลชีวิตข้อที่22-38 (มัธยม-ครูอาจารย์ ระดับจังหวัดและภาค-ระดับชาติ)

CONTACT

ติดต่อโครงการ

09-9292-6607
08-9482-7670
08-1635-5166

ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ