โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"

รับสมัครแบบรายบุคคล

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า
ชิงโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา

คุณสมบัติผู้สอบ

  • ต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการ
  • ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า

รายละเอียด

  • สมัครสอบรายบุคคลชิงโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา
  • ดาวน์โหลดไฟล์หนังสืออ่านสอบทาง ibsofficial.com/tkn (ไม่มีจัดส่งหนังสือ)

เปิดรับสมัคร 20 ก.ค. – 25 ส.ค. 66

|

รูปแบบการสอบ

สอบรอบคัดเลือก
ระดับรายบุคคล

สอบผ่านระบบ Online
รับลิ้งก์สอบผ่านห้อง zoom
26 ส.ค. 2566

สอบรอบระดับจังหวัดและระดับภาค

สอบพร้อมกัน วันที่ 25 พ.ย. 2566
ณ ศูนย์สอบประจำจังหวัด

สอบรอบชิงชนะเลิศ
ระดับชาติ

สอบพร้อมกัน วันที่ 23 ธ.ค. 2566
ณ ศูนย์สอบระดับชาติ

หมายเหตุ ศูนย์สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หนังสือที่ใช้สอบ

กำหนดการ
  • 19 ส.ค. 66 ทดสอบระบบสอบออนไลน์
  • 26 ส.ค. 66 สอบรอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ www.ibsofficial.com/tkn
  • 25 ก.ย. 66 ตรวจสอบศูนย์สอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค www.ibsofficial.com
  • 25 พ.ย. 66 สอบรอบระดับจังหวัดและระดับภาค (ศูนย์สอบประจำจังหวัด)
  • 9 ธ.ค. 66 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติทาง www.ibsofficial.com
  • 23 ธ.ค. 66 สอบรอบระดับชาติ จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล (สถานที่แจ้งให้ทราบภายหลัง)
Line group

เข้าร่วมกลุ่ม Line พูดคุยสอบถาม รับข่าวสาร แจ้งเตือนกิจกรรม และของรางวัลพิเศษหลังเข้าร่วมกิจกรรม

CONTACT

ติดต่อโครงการ

09-9292-6607
08-9482-7670
08-1635-5166

ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ