โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"

รับสมัครแบบรายบุคคล

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า
ชิงโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา

คุณสมบัติผู้สอบ

 • ต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า

รายละเอียด

 • สมัครสอบรายบุคคลชิงโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา
 • ดาวน์โหลดไฟล์หนังสืออ่านสอบทาง ibsofficial.com/tkn (ไม่มีจัดส่งหนังสือ)

เปิดรับสมัคร 16 มิ.ย. – 16 ส.ค. 67

|

รูปแบบการสอบ

หมายเหตุ ศูนย์สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สอบรอบคัดเลือก
ระดับรายบุคคล

สอบผ่านระบบ Online
รับลิ้งก์สอบผ่านห้อง zoom
24 ส.ค. 2567

สอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด

สอบพร้อมกัน วันที่ 30 พ.ย. 2567
ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอ

สอบรอบชิงชนะเลิศ
ระดับชาติ

สอบพร้อมกัน ธ.ค. 2567

( วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

ณ ศูนย์สอบระดับชาติ

หนังสือที่ใช้สอบ

กำหนดการ
 • 16 มิ.ย. – 16 ส.ค. 67 เปิดรับสมัคร
 • 17 ส.ค. 67 ทดสอบระบบสอบออนไลน์
 • 24 ส.ค. 67 สอบรอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ ibsofficial.com/tkn
 • 25 ก.ย. 67 ตรวจสอบศูนย์สอบสำหรับการสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด ทางibsofficial..com/tkn
 • 30 พ.ย. 67 สอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอ
 • 9 ธ.ค. 67 ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ทาง ibsofficial.com/tkn
 • ธ.ค. 67 สอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ  ณ ศูนย์สอบระดับชาติ ( วัน เวลา และสถานที่ในการสอบจะแจ้ง
Line group

เข้าร่วมกลุ่ม Line พูดคุยสอบถาม รับข่าวสาร แจ้งเตือนกิจกรรม และของรางวัลพิเศษหลังเข้าร่วมกิจกรรม

CONTACT

ติดต่อโครงการ

09-9292-6607
08-9482-7670
08-1635-5166

ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ