ร่วมจุดประทีป เวียนเทียนออนไลน์ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

}

19.00 - 20.30 น.

13 กรกฎาคม 2565

เกียรติบัตร

มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี ขอเชิญชวนจุดประทีป เวียนเทียนออนไลน์ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันอาสาฬหบูชา วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ผ่านแอพพลิเคชัน zoom ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

ส่งภาพนั่งสมาธิเพื่อการสร้างสถิติโลก กับ Guinness World Records คลิก