จุดประทีป และเวียนประทักษิณออนไลน์

}

18.00 - 20.00 น.

24 กรกฎาคม 2564

เกียรติบัตร

มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี ขอเชิญชวนจุดประทีป เวียนประทักษิณออนไลน์ ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันอาสาฬหบูชา วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ผ่านแอพพลิเคชัน zoom ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมแนะนำ