พัฒนาวัด ใกล้บ้าน

   โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเห็นความสำคัญของโครงสร้างปลูกฝังศีลธรรมให้แข็งแรง คือ สายสัมพันธ์บ้านวัด โรงเรียน จึงออกแบบกิจกรรมที่ ไว้สำหรับ เด็กนักเรียนทำได้ง่าย ๆ คือ วัดคู่พัฒนา กระเช้ามหา ทานบารมี พัฒนาวัด ไปวัดวันพระ

กระเช้ามหาทานบารมี

กิจกรรมที่เด็กดี V-Star ได้ร่วมกันพัฒนาวัด ทำความสะอาดดูแลเสนาสนะ เป็นกิจกรรมสร้างความตื่นตัวแก่พุทธศาสนิกชนด้วยการไปวัดทุกวันพระ หรือไปวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อทำทานรักษาศีล ฟังธรรมที่วัดในชุมชนใกล้ โรงเรียน เด็ก ๆ ได้จูงมือพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าวัด เพื่อ ๆ วัดร่วมกันฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดพระให้กลับคืน สู่ชุมชน

พัฒนาวัด ไปวัดวันพระ

ปลูกฝังเรื่องการให้และความสามัคคี ด้วย การชักชวนให้เด็กดีV-Star น้ำผลไม้จากบ้าน คนละผลสองผล มารวมกัน จัดเป็นกระเช้าผลไม้สามัคคี ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์วัดใกล้โรงเรียน อาราธนา พระคุณเจ้า แสดงธรรมกิจกรรมนี้จัดหมุนเวียนไป หลายๆ วัด ทำให้เยาวชนเกิดการตื่นตัว เข้าวัด ทำทาน ฟังธรรมและปฏิบัติธรรม

วัดคู่พัฒนา

กิจกรรมที่ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีวัดที่ใกล้ โรงเรียนเป็น “วัดคู่พัฒนา” หนึ่งโรงเรียนอาจมีวัด คู่พัฒนาหลายวัดก็ได้เป็นไปตามบริบทของแต่ละ พื้นที่ร่วมกันพัฒนาส่งเสริม ศีลธรรมให้ความรู้ด้าน พระพุทธศาสนาไปคู่กัน

Related Projects