“จุดประทีป และนั่งสมาธิออนไลน์” ถวายเป็นพุทธบูชาในวันสมาธิโลก

}

18.00 - 20.00 น.

6 สิงหาคม 2564

เกียรติบัตร

มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี ขอเชิญชวนจุดประทีป และนั่งสมาธิออนไลน์” ถวายเป็นพุทธบูชาในวันสมาธิโลก วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ผ่านแอพพลิเคชัน zoom ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมแนะนำ