ประกาศผลรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 39

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน

ทางก้าวหน้าในวันนี้… แม้ยามวิกฤตโรคระบาด Covid-19

การเป็นคนดีมีศีลธรรมควบคู่กับความเก่ง เป็นสิ่งที่สังคมโลกยุคใหม่ต้องการ เพื่อ ความสงบสุข ความเจริญก้าวหน้าทั้งในชีวิตของตนเองและสังคม โครงการสร้างคนดีให้มีความรู้คู่คุณธรรมระดับประเทศ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” แม้สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่ทำให้เกิดวิกฤติทั่วโลก อาจเป็นอุปสรรคในการเปิดเรียนของสถานศึกษาทั่วประเทศ แต่การปลูกฝังคุณธรรมเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ ทางโครงการจึงได้มีการพัฒนาระบบสอบแข่งขันเป็นรูปแบบออนไลน์ขึ้นมาเป็นปีแรก นับเป็นความท้าทายของผู้จัดสอบและผู้สอบทุกคน และเป็นที่ประจักษ์น่าชื่นชมยินดี ควรแก่การยกย่องสำหรับผู้ได้รับเกียรติแห่งความสำเร็จ
โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดสอบเรียบร้อยแล้ว และมีการจัดพิธีประกาศผลรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท D-Thailand Season 3 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ผ่าน Application zoom
ในวัน เสาร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565

รางวัลแห่งเกียรติยศ ความรู้ คู่คุณธรรม

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.3-ป.4)

รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ เด็กหญิงณัฐชานันท์ นาคะพันธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) .ฉะเชิงเทรา

 • ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลที่1ระดับชาติ จากความตั้งใจในตอนแรกที่คิดสมัครสอบตามพี่ชายไม่ได้หวังผลรางวัลผลออกมาได้ที่4ในครั้งแรก หนูดีใจมากทำให้หนูอ่านหนังสือแบบจริงจังมากขึ้น และในครั้งที่2 ผลออกมาได้ที่2 ในครั้งนี้หนูคิดว่าหนูจะตั้งใจเอาที่1ให้ได้ในรอบสุดท้าย หนูจึงตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีพี่ชายช่วยติวให้ตลอด ความตั้งใจและความพยายามของหนูก็สำเร็จ ทำให้หนูได้รางวัลที่1 สิ่งที่หนูได้นอกจากเงินรางวัลคือได้ศึกษาธรรมะจากมงคลชีวิต 38 ประการ 5ห้องชีวิต สมาธิ ชีวิตออกแบบได้ ไปใช้ในชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปพัฒนานิสัย มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น มีระเบียบมากขึ้นอีกด้วยคะ สุดท้ายอยากให้ทุกคนมาร่วมสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้ากันเยอะๆนะคะ

 • รางวัลที่ 2 ระดับชาติ เด็กชายอัฑฒ์ฐวิชณ์ ทองบัวศิริไล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม
 • รางวัลที่ 3 ระดับชาติ เด็กหญิงพลอยณัชชา ปัญญาสาร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม
 • รางวัลที่ 4 ระดับชาติ เด็กหญิงกมนทรรศน์ โสภา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม
 • รางวัลที่ 5 ระดับชาติ เด็กชายสิทธินนท์ บุญด้วง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.5-ป.6)

รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ เด็กชายจักรพันธุ์ นาคะพันธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จ.ฉะเชิงเทรา

 • ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ผมรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลนี้ ผมจัดสรรเวลาวางแผนในการอ่านหนังสือ แม้ว่าผมจะเปิดเรียนแล้ว ผมก็ตั้งใจอ่านหนังสือทุกวันโดยอ่านอย่างสมํ่าเสมอ พยายามอ่านทบทวนเพื่อให้จําได้แม่นยําพร้อมกับการทบทวนบทเรียนปกติ ในปีที่ผ่านๆมาผมก็ตั้งใจอ่านหนังสือ แต่ได้เพียงรางวัลชมเชย จึงอยากพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ จนได้รับรางวัลที่หนึ่ง และสุดท้ายนอกจากมงคลชีวิตแล้วผมรู้สึกประทับใจเรื่อง5 ห้องชีวิต และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันโดยพัฒนานิสัยตัวเองให้เป็นคนที่มีระเบียบ มีความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน เพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆที่เจอให้ลุล่วงไปได้ และยังเป็นนิสัยที่ติดตัวไปตลอดชีวิต ท้ายที่สุดผมอยากให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า เพื่อสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับทุกคนเช่นเดียวกับผมครับ

 • รางวัลที่ 2 ระดับชาติ เด็กหญิงปัณณรัตน์ สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จ.ฉะเชิงเทรา
 • รางวัลที่ 3 ระดับชาติ เด็กหญิงธมนวรรณ ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม
 • รางวัลที่ 4 ระดับชาติ เด็กหญิงณัฐวิรยา อภิสุรไกรนิธิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม
 • รางวัลที่ 5 ระดับชาติ เด็กหญิงภัชรัตน์ โล่ห์สวัสดิ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ เด็กหญิงกุลจิรา คนโททอง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี

 • ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

รู้สึกดีใจและคาดไม่ถึงมากๆค่ะที่ได้รับรางวัลที่1 เพราะคิดว่าไม่น่าจะได้ ที่ตั้งใจมาสอบเพราะอยากวัดระดับความสามารถตัวเองและอยากได้ทุนการศึกษาด้วยค่ะ หลังจากที่ได้สอบก็ทำให้ได้ทำความรู้เกี่ยวกับธรรมะมากขึ้น ทำให้รู้สึกเข้าใจมากขึ้นด้วยค่ะ บางครั้งเวลาจะทำอะไรก็จะรู้สึกมีธรรมะมาคอยเตือนใจอยู่ตลอดเวลา ว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดี โดยเฉพาะเกี่ยวกับการบำเพ็ญทานค่ะเป็นมงคลที่ชอบมากๆ

 • รางวัลที่ 2 ระดับชาติ เด็กชายจิตติเจต เรืองจรูญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร
 • รางวัลที่ 3 ระดับชาติ นายอมรเทพ ณัฐวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา
 • รางวัลที่ 4 ระดับชาติ นางสาวจรินทร อนุเสถียร โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา
 • รางวัลที่ 5 ระดับชาติ เด็กหญิงชัชนก วางใจนะ โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.เชียงใหม่

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ นายต่อลาภ อินกองงาม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

 • ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

 รู้สึกดีใจมากครับที่ตัวเองทำได้ และรู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยครับ จากที่ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนา  พอได้พยายามอ่านหนังสือแล้วกลับได้ผลลัพท์ที่​เกินคาด สามารถทำข้อสอบได้และเข้าใจหลักธรรมมากขึ้น (ทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณ​ทางโครงการเป็นอย่างมากอีกครั้งครับ ที่ได้ให้โอกาสผมและอีกหลายๆคนได้มาเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะนี้ครับ)

โดยส่วนตัวประทับใจในมงคลชีวิตทั้ง 38 ประการครับ เนื่องจากได้ให้แนวทางปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรมไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นหากปฏิบัติตามได้ จะสร้างความเจริญให้กับชีวิตของเราเป็นอย่างมาก ซึ่งผมนัันจะนำความรู้มงคล 38 ที่ได้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับ โดยเริ่มจากปรับสภาพแวดล้อมของตนให้ดี เช่น คบเพื่อนดีๆ ไม่คบคนพาล รู้จักทำตัวให้มีประโยชน์ กตัญญู​กตเวทีต่อพ่อแม่ ละการทำชั่ว เช่น ไม่ทำบาป ไม่ประมาท  สำรวมจากการดื่มน้ำเมา ฝึกตนให้เป็นคนที่มีความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน อดทน ว่านอนสอนง่าย

 • รางวัลที่ 2 ระดับชาติ นายศักดิพงศ์ ศรีมงคล โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • รางวัลที่ 3 ระดับชาติ นางสาวปานดาว บุญสมศรี โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
 • รางวัลที่ 4 ระดับชาติ นางสาววาสนา วิไธสง โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จ.นนทบุรี
 • รางวัลที่ 5 ระดับชาติ นางสาวนาริษฎา หมื่นทอง โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ นายบุรินทร์ คำไว จ.ลำปาง

 • ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ หลังจากที่เคยสอบมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ทำหน้าที่เป็น Supervisor ในการสอบทางก้าวหน้า (โดยครั้งที่ 22 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา) นับจนถึงปีนี้ ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปี ที่ได้กลับมาบนเวทีการแข่งขันอีกครั้ง และที่พิเศษคือเป็นการสอบธรรมะหรือ “วิชาการทางธรรม” ที่ส่งเสริมให้คน    เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ภายใต้บริบทที่ปรับรูปแบบการสอบไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  อีกทั้งกระบวนการจัดสอบที่มีการติวสอบและมาตรฐานของข้อสอบที่เหมาะกับการสอบ ในระดับประเทศ  ซึ่งได้เข้าร่วมการสอบครั้งนี้ถือว่ามีความรู้ความสามารถที่ทัดเทียมกันมาก ทำให้เมื่อได้รับฟังการประกาศผลสอบและได้รับรางวัลชนะเลิศ จึงรู้สึกดีใจมาก ที่ความตั้งใจ ทุ่มเท และเอาใจใส่ในการเตรียมตัวสอบสัมฤทธิ์ผล และประโยชน์สำคัญจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือ ได้นิสัยรักการอ่านธรรมะติดตัว  สำหรับนำมาใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและแนะนำชักชวนให้คนรอบข้างได้เรียนรู้ตาม และทำให้เราได้สั่งสมบุญไปด้วย

 • ความตั้งใจในการสอบครั้งนี้

         เข้าร่วมติวจากพระอาจารย์ทุกสัปดาห์ ซึ่งถือเป็นการฝึกวินัยให้กับตนเอง โดยหากมองในแง่ของการแข่งขันแล้ว ถือว่าคู่แข่งสำคัญที่สุดก็คือ ตัวเรา ที่การเข้าร่วมสอบต้องเริ่มต้นด้วยการมีศรัทธาในหลักพระธรรมคำสอนเป็นพื้นฐาน แล้วใช้ความวิริยะอุตสาหะด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่โดยใช้สติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญเนื้อหาคำสอนให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ อันเป็นการสร้างเหตุที่ดี เพื่อให้บังเกิดผลที่ดีตามมา

 • ความรู้จากการสอบเรื่องอะไรที่เราประทับใจและนำไปใช้

         เนื้อหาคำสอนที่ได้ศึกษาแล้วรู้สึกประทับใจ คือ ชีวิตออกแบบได้ด้วยทาน ศีล ภาวนา     ที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ เชื่อมโยงกับมงคลสูตร ทำให้รู้ว่าชีวิตนี้ต้องดำเนินไปด้วยความไม่ประมาท มีสติรู้ตัวเอง อะไรที่ไม่ดีต้องงดเว้น ปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่ดีต้องรีบทำ ด้วยการสร้างบุญกุศลทุกรูปแบบ และทำให้ดียิ่งๆขึ้นไป ด้วยการให้ทานเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นและลดความเห็นแก่ตัวลง การรักษาศีลให้บริสุทธิ์เพื่อการไม่เบียดเบียน และการฝึกสมาธิภาวนาเป็นประจำ เพื่อให้ใจหยุดใจนิ่ง สงบและเกิดปัญญาสำหรับใช้แก้ไขปัญหาในชีวิต  รวมทั้งเพื่อประโยชน์อย่างยิ่ง ในการเข้าถึงธรรมแท้ภายใน

         ในฐานะการเป็นข้าราชการ ได้ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และรับผิดชอบในหน้าที่การงานอย่างเต็มความสามารถ ไม่ให้บกพร่องมาโดยตลอด และในฐานะของชาวพุทธ ก็ได้ยึดหลักคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน ทั้งการใส่บาตรพระตอนเช้าและอุทิศบุญกุศลแด่บุคคลสำคัญในชีวิต การสวดมนต์ไหว้พระ การฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้ตัวเองในแต่ละช่วงเวลา และการนั่งสมาธิก่อนเข้านอน อันเป็นการสร้างนิสัยที่ดีติดตัวเราไปตลอดชีวิต ทำให้เกิดสันติสุขจากความสงบภายในของเรา แผ่ขยายออกไปสู่สันติภาพโลกได้อย่างแท้จริง

 • รางวัลที่ 2 ระดับชาติ นายณัฐวุฒิ พิมพงษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
 • รางวัลที่ 3 ระดับชาติ นางสาววรรณลักษณ์ ป้องกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี
 • รางวัลที่ 4 ระดับชาติ นายธนาคาร วงค์ไชย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
 • รางวัลที่ 5 ระดับชาติ นายกัญจน์ กาญจนพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

ระดับครูอาจารย์

รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ นางสมศรี จันทร์ไพศรี โรงเรียนกลางคลองสิบ จ.ปทุมธานี

 • ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมปัจจุบันมากค่ะ เพราะต้องสอบทำให้ตั้งใจดูหนังสืออย่างหนัก เพื่อที่จะให้ได้คะแนนดีๆและได้รับรางวัล ทึ่สำคัญคือได้ความรู้ที่ดีนำไปใช้กับตนเอง ครอบครัว และญาติพี่น้อง สังคม ประเทศชาติ ทำให้ชีวิตที่มีความสุข ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าขอขอบพระคุณพระอาจารย์ ทีมงานชมรมพุทธศาสตร์สากลเป็นอย่างสูงที่มีโครงการดีๆเข่นนึ้เป็นธรรมทานที่ยิ่งใหญ่ได้บุญมากที่สุด ขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ

 • รางวัลที่ 2 ระดับชาติ นางคมคาย ปวุตตานนท์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี
 • รางวัลที่ 3 ระดับชาติ นายอนุชา ตะระแจ่ม โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จ.สกลนคร
 • รางวัลที่ 4 ระดับชาติ นางภาสิตา ธรรมวรรณ โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา จ.ตรัง
 • รางวัลที่ 5 ระดับชาติ นางสาวเจติยา ทักษิมา โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์

       โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ประสบความสำเร็จอย่างดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนจากหลายฝ่าย ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา  คณาจารย์  นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ตั้งใจศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต คณะกรรมการดำเนินงานขอกราบขอบพระคุณ และอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

ทางก้าวหน้าความดีไม่มีที่สิ้นสุด