TKN

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๓๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มรูปแบบการสอบระบบออนไลน์)
ชิงรางวัลทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ รวมกว่า 10,000,000 บาท

ระยะเวลาโครงการ
มิถุนายน 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565

;

ABOUT

เกี่ยวกับโครงการ

 • D-School รูปแบบการสอบแข่งขันภายในโรงเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  ประเภท Online โรงเรียนสอบด้วยระบบ Online ผ่านเว็บไซต์ในโครงการฯ
  ประเภท Offline โรงเรียนจัดสอบภายในโรงเรียนเอง ด้วยระบบเอกสาร โดยใช้ข้อสอบและ   กระดาษคำตอบ
 • D-Thailand รูปแบบการสอบแข่งขันระหว่างโรงเรียน พร้อมกันทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 seasons ได้แก่
  Season 1
  Season 2
  Season 3 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ

หมายเหตุ : เฉพาะคนที่สอบ Season 1 หรือ 2 ได้คะแนน 60% ขึ้นไป  จึงมีสิทธิ์สอบ D-Thailand Season 3 ระดับชาติ

“ทางก้าวหน้า ความดีไม่มีที่สิ้นสุด”

– โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” –

CONTACT

ติดต่อโครงการ

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

Line official : @ibscenter

เพิ่มเพื่อน