โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม รุ่นที่ 15
V-Star Mind Power Camp 15

เกียรติบัตร

มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  และชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal)ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา มาร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผ่านโลกออนไลน์ กับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม รุ่นที่ 15

V-Star Mind Power Camp และจะได้พบกับความสัมพันธ์ที่ดี ผ่านบทฝึกการเรียนรู้ทักษะชีวิต (Soft Skill) ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม แล้วพบกัน 13-14 ตุลาคม 2564 ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom

ติดตามเราได้ที่เพจ V-Star Club