จุดประทีป และเวียนประทักษิณออนไลน์

}

18.00 - 20.00 น.

24 กรกฎาคม 2564

เกียรติบัตร

มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี ขอเชิญชวนจุดประทีป เวียนประทักษิณออนไลน์ ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันอาสาฬหบูชา วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ผ่านแอพพลิเคชัน zoom ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ขั้นตอนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเกียรติบัตร

STEP 1 เข้า Zoom ในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม

โดยชื่อสำหรับเข้า ZOOM ของท่าน คือ

*110442* มินตรา จันทร์นวล บ้านคำมืดวิทยา ขอนแก่น

 กดที่กล่องข้อความด้านบนเพื่อคัดลอก

ท่าน ต้องใช้ชื่อนี้ในการเข้า ZOOM หรือ ใช้ Email เดียวกับที่ Sign in ZOOM เท่านั้น เพื่อให้ระบบสามารถตรวจสอบ การเข้าร่วมกิจกรรมของท่านได้
(ต้องร่วมกิจกรรมเกิน 20 นาทีเป็นอย่างน้อย)

STEP 2 เช็คชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมโดยกดที่ลิงค์ที่จะได้รับในแชทของ Zoom ในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม

STEP 3 เมื่อเช็คชื่อแล้วจึงจะสามารถเข้าไปพิมพ์เกียรติบัตรได้

พิมพ์เกียรติบัตร

กิจกรรมแนะนำ

พุทธประวัติ

พุทธประวัติ

สละชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบารมีเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ปรารถนาที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง และสั่งสอนสัตว์โลกให้บรรลุธรรมตาม จึงตั้งใจสร้างบารมีโดยการสละทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต นับครั้งไม่ถ้วน นานถึง 20 อสงไขยแสนมหากัป...