สวดมนต์ข้ามปี… เสริมสิริมงคลในวันปีใหม่ (ออนไลน์)

}

23.00 - 00.30 น.

31 ธันวาคม 2564

เกียรติบัตร

มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี
ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี… เสริมสิริมงคลในวันปีใหม่ (ออนไลน์)
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 23.00-00.30 น.

ทาง Application Zoom

การสวดมนต์ นั่งสมาธิ เป็นกิจกรรมการทำความดี สร้างบุญส่งท้ายปีเก่า
และเสริมสร้างสิริมงคลในช่วงเวลาเริ่มศักราชใหม่ ปี2565

เพื่อปลูกฝังให้ลูกหลาน และประชาชนทั่วไป ได้สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ ถือว่าเป็นสิ่งดีงามที่จะทำให้จิตเกิดสมาธิ จิตใจสงบเป็นสุข เกิดปัญญา

การสวดมนต์นั่งสมาธิร่วมกับคณะสงฆ์ และกับคนหมู่มาก (ออนไลน์) ทำให้เกิดพลัง มีอานิสงส์ผลบุญมาก เทวดาลงรักษาคุ้มครอง และได้ระลึกถึงคำสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

 

กำหนดการ
22.30 น. เปิดห้อง Zoom
23.00 น. สวัสดีปีใหม่ จากใจชมรมพุทธศาสตร์สากล
23.30 น. เริ่มพิธี ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย
นำนั่งสมาธิรวมใจข้ามปี
00.00 น. ผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆังต้อนรับปีใหม่
คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
จุดพลุฉลองปีใหม่
00.30 น. โอวาทต้อนรับศักราชใหม่
เสร็จพิธีสวดมนต์ข้ามปี

กิจกรรมแนะนำ

ทางก้าวหน้า 64

ทางก้าวหน้า 64

เชิญชวนสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ปี 64 รูปแบบออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็สอบได้ ชิงทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ รวมกว่า 10,000,000 บาท

read more