จุดประทีป และเวียนประทักษิณออนไลน์

}

18.00 - 20.00 น.

24 กรกฎาคม 2564

เกียรติบัตร

มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

Right View Beginner of Life จุดเริ่มต้นของชีวิต เริ่มจากความคิด พิชิตความฝัน

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี ขอเชิญชวนจุดประทีป เวียนประทักษิณออนไลน์ ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันอาสาฬหบูชา วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ผ่านแอพพลิเคชัน zoom ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ขั้นตอนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเกียรติบัตร

STEP 1 เข้า Zoom ในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม

โดยชื่อสำหรับเข้า ZOOM ของท่าน คือ

*110442* มินตรา จันทร์นวล บ้านคำมืดวิทยา ขอนแก่น

 กดที่กล่องข้อความด้านบนเพื่อคัดลอก

ท่าน ต้องใช้ชื่อนี้ในการเข้า ZOOM หรือ ใช้ Email เดียวกับที่ Sign in ZOOM เท่านั้น เพื่อให้ระบบสามารถตรวจสอบ การเข้าร่วมกิจกรรมของท่านได้
(ต้องร่วมกิจกรรมเกิน 20 นาทีเป็นอย่างน้อย)

STEP 2 เช็คชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมโดยกดที่ลิงค์ที่จะได้รับในแชทของ Zoom ในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม

STEP 3 เมื่อเช็คชื่อแล้วจึงจะสามารถเข้าไปพิมพ์เกียรติบัตรได้

Right View Beginner of Life จุดเริ่มต้นของชีวิต เริ่มจากความคิด พิชิตความฝัน

พิมพ์เกียรติบัตร

Right View Beginner of Life จุดเริ่มต้นของชีวิต เริ่มจากความคิด พิชิตความฝัน

กิจกรรมแนะนำ

พุทธประวัติ

พุทธประวัติ

สละชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบารมีเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ปรารถนาที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง และสั่งสอนสัตว์โลกให้บรรลุธรรมตาม จึงตั้งใจสร้างบารมีโดยการสละทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต นับครั้งไม่ถ้วน นานถึง 20 อสงไขยแสนมหากัป...