กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี VSTAR 2564

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี VSTAR 2564

กฐิน กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ประจำปี 2564 ออนไลน์ Next normal สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกอ่านที่นี่ ความเป็นมา ประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธที่ได้รับยกย่องจากชาวพุทธทั่วโลกให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา...
รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

จุดประทีป และเวียนประทักษิณออนไลน์ } 18.00 - 20.00 น. 24 กรกฎาคม 2564  เกียรติบัตร มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม จองเลย เข้า Zoom ผ่านเว็บ เข้า Zoom ผ่าน App พิมพ์เกียรติบัตร รายละเอียดกิจกรรม กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี...

V-cheer

V-CHEER ผู้นำเยาวชน V-CHEER ผู้นำเยาวชน V-CHEER คือ กลุ่มนักศึกษาชมรมพุทธที่มาร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม และนันทนาการเช่น สอนวัฒนธรรมชาวพุทธ สอนน้องตักบาตร สอนการอธิษฐานจิตปล่อยปลาสอนการทำความสะอาดช่วยงานผู้ปกครองให้กับน้อง ๆ เด็กดี V-Star...

Meditation Camp

ค่าย สมาธิ พัฒนาศักยภาพ กิจกรรมค่ายคุณธรรมพัฒนา ศักยภาพ ของชมรมพุทธศาสตร์ ฯ เน้นธรรมะขั้นพื้นฐานกับการนั่งสมาธิพัฒนาจิตใจ ควบคู่ไปกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นิสิตนักศึกษาได้นำสมาธิไปใช้ควบคู่กับการเรียน...

Ambassador

IBSCLUB Ambassador IBSCLUB AMBASSADOR ทูตผู้นำความดี Ambassador คืออะไร กิจกรรม IBSCLUB AMBASSADOR คือกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาชักชวนเพื่อนนิสิตรวมกลุ่มกันมาทำกิจกรรม เช่น เป็นผู้จัดงานตักบาตร ปล่อยปลาฯในมหาวิทยาลัยของตนฝึกให้เป็นผู้นำในการทำความดีทำตลอดระยะเวลาสามเดือน...

LDTP

Ladies Dhammadayada Training Program โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง (LDTP) โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง หลักสูตรการอบรมนิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ขึ้นไป มีอายุระหว่าง 18-25ปี...