อานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร

อานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร

อานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร      นี่เป็นส่วนหนึ่งของพระภิกษุที่เทศน์ถึงอานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปปวัตตสูตร      …ไม่ใช่ว่าใครจะมาสวดก็ได้นะ ต้องเฉพาะ “ผู้มีบุญ” ผู้มีบุญมีบารมีมากถึงจะมาสวดบทนี้ได้ ให้ลองคิดดูสิ คน ๗,๐๐๐ กว่าล้านคนทั่วโลก...
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 10 “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5”

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 10 “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5”

ธรรมยาตรา โครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ๒๕๖๕ สมัครรายบุคคล สมัครรายโรงเรียน ดาวน์โหลดจดหมายและระเบียบการ คำอธิษฐานจิต โปรยดอกไม้ ติดต่อผู้ประสานงานจังหวัด วิธีเข้าร่วมกิจกรรม...
กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี VSTAR 2564

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี VSTAR 2564

กฐิน กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ประจำปี 2564 ออนไลน์ Next normal สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกอ่านที่นี่ ความเป็นมา ประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธที่ได้รับยกย่องจากชาวพุทธทั่วโลกให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา...
รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

จุดประทีป และเวียนประทักษิณออนไลน์ } 18.00 - 20.00 น. 24 กรกฎาคม 2564  เกียรติบัตร มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม จองเลย เข้า Zoom ผ่านเว็บ เข้า Zoom ผ่าน App พิมพ์เกียรติบัตร รายละเอียดกิจกรรม กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี...

V-cheer

V-CHEER ผู้นำเยาวชน V-CHEER ผู้นำเยาวชน V-CHEER คือ กลุ่มนักศึกษาชมรมพุทธที่มาร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม และนันทนาการเช่น สอนวัฒนธรรมชาวพุทธ สอนน้องตักบาตร สอนการอธิษฐานจิตปล่อยปลาสอนการทำความสะอาดช่วยงานผู้ปกครองให้กับน้อง ๆ เด็กดี V-Star...

Meditation Camp

ค่าย สมาธิ พัฒนาศักยภาพ กิจกรรมค่ายคุณธรรมพัฒนา ศักยภาพ ของชมรมพุทธศาสตร์ ฯ เน้นธรรมะขั้นพื้นฐานกับการนั่งสมาธิพัฒนาจิตใจ ควบคู่ไปกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นิสิตนักศึกษาได้นำสมาธิไปใช้ควบคู่กับการเรียน...