สมาธิคืออะไร

สมาธิคืออะไร

สมาธิคืออะไร      สมาธิ (Meditation) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมจิตใจ (mind) และอารมณ์ (emotion) ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง เพื่อให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจ แบบทดสอบวัดระดับสมาธิ  ติ๊กถูกข้อที่ทำได้ อ่านหนังสือได้ 15 นาทีต่อเนื่อง ไม่ปล่อยใจไปทำอย่างอื่น...
ประโยชน์ของสมาธิ

ประโยชน์ของสมาธิ

ประโยชน์ของสมาธิ 1. ประโยชน์ต่อตัวเอง ช่วยให้จิตใจผ่องใส อ่อนโยน มีความสุข       ทำให้เราเป็นคนสุขุมลุ่มลึก ใจเย็น อารมณ์ดี อ่อนโยนและมองโลกรอบตัวในแง่ดี มีความสุข ช่วยให้ความจำดีและสมองทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น       จิตที่ฝึกผ่านการทำสมาธิจะทำให้เราตั้งใจ...
วิธีปฏิบัติสมาธิและสำเร็จได้ด้วยสมาธิ

วิธีปฏิบัติสมาธิและสำเร็จได้ด้วยสมาธิ

วิธีปฏิบัติสมาธิ “สมาธิ แบบง่าย ๆ ทำตัวให้สบาย…ทำใจให้สงบ” ทำตัวให้สบาย      นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย วางไว้บนหน้าตักพอสบาย ๆ หรือนั่งในท่าที่สบาย ขยับร่างกาย ผ่อนคลายทุกส่วนให้สบาย หลับตาเบา ๆ  คล้ายตอนที่เราใกล้จะหลับ ทำใจให้สงบ    ...
Up Skill For Teacher

Up Skill For Teacher

Up Skill For Teacher การสอนออนไลน์ในยุค Next Normal } ๑. การใช้งาน Zoom ขั้นพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอน วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒. ทำ Pre-Test และ Post-Test ผ่าน Quizizz วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๓. การใช้งาน Microsoft Team ขั้นพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอน...