Supervisor

โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า

 Supervisor คือ นักศึกษาที่มีจิตอาสานำพาธรรมะสู่ใจเยาวชน ในทุกๆ ปี Supervisor กว่าหลายพันคน จะลงพื้นที่ทั่วไทย ได้สนุก ได้บุญ จากการเป็นผู้จัดสอบในโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า ศูนย์สอบกว่า 1,000 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งมีน้องๆ นักเรียน ร่วมสอบทั่วประเทศกว่า
6 ล้านคน จากสถานศึกษา 10,000 แห่ง

Supervisor ต้องผ่านการอบรม ทั้งBeginner Courseและ Final Course เพื่อให้สามารถไปจัดสอบ ได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนั้น Supervisor ทุกคนยังได้มีโอกาสศึกษาธรรมะ และร่วมตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้ารอบSupervisor มีรางวัลทุนการศึกษารวมกว่า 2 แสนบาท

 นับว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสากลทำดีจากพี่ชมรมพุทธสู่น้อง ๆ นักเรียนทั่วประเทศ เป็นการรวมพลังนักศึกษาชมรมพุทธทุกๆ สถาบัน ซึ่งจัดมาต่อเนื่องทุกปี และนับวันจะขยายวงกว้างจากในประเทศ เป็นการสอบระดับนานาชาติ ทั้งหมดนี้เกิดจากความตั้งใจในการให้สิ่งที่ดีที่สุด คือ ให้ธรรมะสู่ใจเยาวชน

Gallery