Supervisor

โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า

Supervisor คือ นักศึกษาที่มีจิตอาสานำพาธรรมะสู่ใจเยาวชน ในทุกๆ ปี Supervisorกว่าหลายพันคน จะลงพื้นที่ทั่วไทย ได้สนุก ได้บุญ จากการเป็นผู้จัดสอบจัดสอบในโครงการตอบปัญหาธรรมะหางก้าวหน้า ศูนย์สอบกว่า 1 พันศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งมีน้องๆ นักเรียน ร่วมสอบทั่วประเทศกว่า 6 ล้นคน จากสถานศึกษา หมื่นกว่าแห่ง

Supervisor ต้องผ่านการอบรม ทั้งBeginner Courseและ Final Course เพื่อให้สามารถไปจัดสอบ ได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนั้น Supervisor ทุกคนยังได้มีโอกาสศึกษาธรรมะ และร่วมตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้ารอบSupervisor มีรางวัลทุนการศึกษารวมกว่า 2 แสนบาท

นับว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสากล้ทำดีจากพี่ชมรมพุทธสู่น้อง ๆนักเรียนทั่วประเทศ เป็นการรวมพลังนักศึกษาชมรมพุทธทุกๆ สถาบัน ซึ่งจัดมาต่อเนื่องทุกปี และนับวันจะขยายวงกว้างจากในประเทศ เป็นการสอบระดับนานาชาติ ทั้งหมดนี้เกิดจากความตั้งใจในการให้สิ่งที่ดีที่สุด คือ ให้ธรรมะสู่ใจเยาวชน

Gallery