ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2564 ทุกท่าน