VSTAR สมาธิต้นปัญญา

โครงการสมาธิต้นปัญญา “ค้นพบศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุด จุดเริ่มต้นจากสมาธิ” รับสิทธิ์ชิงทุนการศึกษามูลค่า 1,000,000 บาท

About

เกี่ยวกับโครงการ

V-Star สมาธิต้นปัญญา (V-Star MindFulness) สมาธิเติมพลังปัญญา สะสมชั่วโมงหลับตา ชิงทุนการศึกษานับ 1,000,000 บาท

โครงการ V-Star สมาธิต้นปัญญา (V-Star MindFulness) เชิญชวนให้นักเรียน นั่งสมาธิก่อนเรียนทุกคาบทั้งโรงเรียน หรือทั้งระดับชั้น หรือแต่ละห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกทำสมาธิ มีความสุข ผ่อนคลาย มีความฉลาดทางอารมณ์ มีสมาธิ และเพิ่มประสิทธ์ภาพในการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างทักษะ การใช้ชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์เยาวชน ต่อไปในอนาคต โดยมีโล่ เหรียญเชิดชูเกียรติ เกียรติบัครและทุนการศึกษา 1,000,000 บาท ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

รับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับมหาวิทยาลัย
การสมัคร
แบบที่ 1 สมัครแบบรายโรงเรียน ระดับชั้น หรือแบบห้องเรียน
แบบที่ 2 สมัครแบบรายบุคคล

วันที่รับสมัคร
เดือนกรกฏาคม 2564 – เดือนเมษายน 2565

สมาธิคืออะไร

สมาธิ คือต้นทางแห่งความสำเร็จของชีวิต

     ใจที่สงบนิ่งจำเป็นมากในทุกภารกิจของชีวิตเรา ใจมีพลังงานคล้ายแสงอาทิตย์ แสงถูกรวมได้ด้วยเลนส์นูนแล้วเกิดไฟฉันใด ใจที่รวมเป็นหนึ่งเดียวก็มีพลังมหาศาลมากมายฉันนั้น…

     ถ้าใจเรามีสมาธิ เราจะสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในออก มาใช้ได้มากอย่างอัศจรรย์ เราจะเรียนเก่งขึ้น สุขภาพ และบุคลิกภาพดีขึ้น หน้าตาสดชื่น และดูดีขึ้น ทำอะไรก็มีความสุข เราจึงควรทำสมาธิทุกวัน เพื่อรักษาสมดุลของจิตใจ

สมาธิคืออะไร

สมาธิคืออะไร

     สมาธิ (Meditation) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมจิตใจ (mind) และอารมณ์ (emotion) ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง เพื่อให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจ
     ถ้าใจเรามีสมาธิ เราจะสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในออกมาใช้ได้มากอย่างอัศจรรย์ เราจะเรียนเก่งขึ้น สุขภาพและบุคลิกภาพดีขึ้น หน้าตาสดชื่นและดูดีขึ้น ทำอะไรก็มีความสุข ดังนั้นจึงควรทำสมาธิให้ได้ทุกวัน
     สมาธิมี 2 ประเภท คือ สัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิ

read more
ประโยชน์ของสมาธิ

ประโยชน์ของสมาธิ

1. ประโยชน์ต่อตัวเอง
   -ช่วยให้จิตใจผ่องใส อ่อนโยน มีความสุข 
   -ช่วยให้ความจำดีและสมองทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   -ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพให้สง่าผ่าเผย
2. ประโยชน์ต่อครอบครัว
   -ครอบครัวมีความสงบสุข
   -ครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้า
3. ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ
   -สังคมสงบสุข
   -บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า

read more
วิธีปฏิบัติสมาธิและสำเร็จได้ด้วยสมาธิ

วิธีปฏิบัติสมาธิและสำเร็จได้ด้วยสมาธิ

   “สมาธิ แบบง่าย ๆ ทำตัวให้สบาย…ทำใจให้สงบ”
วิธีปฏิบัติสมาธิ
   -ทำตัวให้สบาย
   -ทำใจให้สงบ
คนที่ไม่สามารถฝึกสมาธิได้
   คนตาย มีแค่ร่างกายอย่างเดียว ไม่สามารถฝึกสมาธิได้
   คนบ้า เพราะขาดสติสัมปชัญญะ ไม่สามารถรับรู้เรื่องราวใด ๆ ได้
   คนที่ไม่ได้ทำ ไม่ทำย่อมไม่เกิดสมาธิ แก้ไขโดยการเอาใจใส่ ให้เวลากับการฝึกสมาธิ

read more

นั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียนทุกคาบ ทั้งแบบรายโรงเรียนและรายบุคคล

นั่งสมาธิ 1 ครั้ง อย่างน้อย 5 นาที

ไฟล์นำนั่งสมาธิ

สื่อวิดีโอเกี่ยวกับสมาธิ

course ONLINE

คอร์สพัฒนาศักยภาพ 6 คอร์ส

คอร์ส 1 Beginner of Life จุดเริ่มต้นของชีวิต เริ่มจากความคิด พิชิตความฝัน

คอร์ส 2 Critical Thinking ปรับมุมมองความคิดให้รอบด้าน

คอร์ส 3 Communication Skill พูดให้ปัง ฟังให้โดน

คอร์ส 4 Self Efficacy + Achievement Motivation ความถนัด จุดประกาย ความมั่นใจ สู่ชัยชนะในการเรียนและการใช้ชีวิต

คอร์ส 5 EQ Creative Smart Life เก่ง ดี มีความสุข

คอร์ส 6 Up Skill ใจให้แกร่ง วิ่งแซงทุกปัญหา จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง