ประกาศผลรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 39

ประกาศผลรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 39

ประกาศผลรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 39 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ทางก้าวหน้าในวันนี้… แม้ยามวิกฤตโรคระบาด Covid-19 การเป็นคนดีมีศีลธรรมควบคู่กับความเก่ง เป็นสิ่งที่สังคมโลกยุคใหม่ต้องการ เพื่อ ความสงบสุข...
มาฆบูชานานาชาติ (ออนไลน์)

มาฆบูชานานาชาติ (ออนไลน์)

จุดประทีปวันมาฆบูชานานาชาติ } 18.00 - 20.00 น. 16 กุมภาพันธ์ 2565  เกียรติบัตร มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม จองเลย รายละเอียดกิจกรรม กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี ขอเชิญชวนจุดประทีปวันมาฆบูชานานาชาติ นับล้านดวง ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันพุธที่...
จุดประทีปธรรม และเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จุดประทีปธรรม และเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จุดประทีปธรรม และเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า } 18.45 - 20.15 น. 21 ธันวาคม 2564  เกียรติบัตร มีเกียรติบัตรให้หลังเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม จองเลย รายละเอียดกิจกรรม กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี ขอเชิญชวนจุดประทีปธรรม และเจริญพระพุทธมนต์...
อานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร

อานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร

อานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร      นี่เป็นส่วนหนึ่งของพระภิกษุที่เทศน์ถึงอานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปปวัตตสูตร      …ไม่ใช่ว่าใครจะมาสวดก็ได้นะ ต้องเฉพาะ “ผู้มีบุญ” ผู้มีบุญมีบารมีมากถึงจะมาสวดบทนี้ได้ ให้ลองคิดดูสิ คน ๗,๐๐๐ กว่าล้านคนทั่วโลก...
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคืออะไร?

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคืออะไร?

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคืออะไร?      ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ ปฐมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทานแก่ปัญจวัคคีย์ จนบังเกิดประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรมเป็นพระอริยสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา คือ พระอัญญาโกณฑัญญะธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนาอันเป็น...