ปฏิบัติธรรมผู้บริหารการศึกษา

ปฏิบัติธรรม ผู้บริหารการศึกษา โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรม สำหรับผู้บริหารการศึกษาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (HAPPINESS SCHOOL)      พิเศษ เฉพาะผู้บริหารการศึกษาเท่านั้น ขอเรียนเชิญผู้บริหารและบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา      พักกาย พักใจ กับการปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ    ...

ปฏิบัติธรรมครู

TKN โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๓๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มรูปแบบการสอบระบบออนไลน์)ชิงรางวัลทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ รวมกว่า 10,000,000 บาท สมัคร D-School สมัคร D-Thailand ดาวน์โหลดจดหมายและระเบียบการ ระยะเวลาโครงการมิถุนายน 2564 ถึง...