ปฏิบัติธรรมผู้บริหารการศึกษา

ปฏิบัติธรรม ผู้บริหารการศึกษา พิเศษ เฉพาะผู้บริหารการศึกษาเท่านั้น ไปพักกาย พักใจ กับการปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ ” โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ” ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ World Peace Valley 3...

ปฏิบัติธรรมครู

TKN โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๓๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มรูปแบบการสอบระบบออนไลน์)ชิงรางวัลทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ รวมกว่า 10,000,000 บาท สมัคร D-School สมัคร D-Thailand ดาวน์โหลดจดหมายและระเบียบการ ระยะเวลาโครงการมิถุนายน 2564 ถึง...